Det nordiske projekt - Erfaringer fra mennesker med døvblindhed

Birgitte Ravn Olesen, Roskilde Universitet2005

Det Nordiske Projekt sætter fokus på personer med erhvervet døvblindheds egne erfaringer med et progredierende handicap.

Dette hæfte er blevet til på baggrund af et femårigt nordisk projekt, som havde til formål:

  • At foretage en systematisk akkumulering af døvblindblevnes egne erfaringer over en femårig periode, hvor deres funktionsnedsættelse kan forventes at progrediere.
  • At få indsigt i de konsekvenser et progredierende høre- og synshandicap kan have for den døvblindblevnes mulighed for at have og skabe relationer og i forlængelse heraf være delagtig i samfundet.
  • At skabe ny viden, som yderligere kan kvalificere de medarbejdere, som skal rådgive døvblindblevne, pårørende og omsorgspersonale.

Det Nordiske projekt resulterede i seks faghæfter, der omfavner forskellige temaer og aspekter ved livet med erhvervet døvblindhed.


 
Hent publikationen

 

Hæftet er en del af i alt seks faghæfter: