Usædvanlige boligområder

Socialstyrelsen2003

Denne publikation er uddrag af en undersøgelse af otte usædvanlige boligområder i Danmark, som Formidlingscentret Storkøbenhavn har gennemført i samarbejde med Statens Byggeforskningsinstitut i 2001 og 2002.

De usædvanlige boligområder udgør grundlaget for et atypisk bosætningsmønster for mennesker, der bor i nogle af samfundets randområder. Det er selvgroede Klondike-områder, der er opstået hvor der var plads i byernes randområder for at opfylde datidens meget påtrængende boligbehov. Det er nødboliger og husvildebarakker, der er oprettet som svar på efterkrigstidens store boligmangel. Endvidere har fokus været rettet mod et ældre lidt nedslidt brokvarter under offentlig støttet byfornyelse.


 
Hent publikationen