Funktionsevnemetoden

Center for Forskning i Socialt Arbejde, Hjælpemiddelinstituttet og Socialministeriet2003

Håndbog i Funktionsevnemetoden for god sagsbehandling ved vurdering af nedsat
funktionsevne som grundlag for tildeling af handicapkompenserende
ydelser efter servicelovens bestemmelser

Håndbog om brug af Funktionsevnemetoden er til alle sagsbehandlere, der beskæftiger sig med tildeling af handicapkompenserende ydelser. Den beskriver baggrund, filosofi, teori og praktisk arbejdsgang
for funktionsevnemetoden.


 
Hent publikationen