Savner I rådgivning i en svær sag?

27-04-2023

VISO tilbyder rådgivning til det kommunale myndighedsniveau i sager, der fx er gået i hårdknude, er meget langvarige eller særligt komplekse. Rådgivningen har fokus på, hvordan man kan udvikle sagsbehandlingen. Forløbet er gratis og varer typisk fire-seks måneder.

VISO er måske særligt kendt for sin faglige bistand i komplekse sager om autisme, ADHD eller udviklingshæmning, hvor vi rådgiver om indsatser og metoder på borgerniveau.

Men VISO tilbyder også rådgivning til myndighedsniveauet. Her retter vi blikket mod sagsbehandlingen i en eller flere konkrete sager, hvor kommunen oplever særlige udfordringer.

Det kan dreje sig om sager, der er præget af konflikt, fx fordi der er forskellig problemforståelser mellem parterne, eller samarbejdet mellem borger og forvaltning af andre grunde er gået i hårdknude. Det kan også handle om sager, der fx er meget langvarige, præget af meget komplekse problemstillinger, eller hvor inddragelsen af den ene eller anden grund er vanskeliggjort.

Hvad tilbyder VISO?

VISO rådgivning tager afsæt i en analyse af sagen, som fagkonsulenten udarbejder. Analysen bygger på sagsmateriale, der går to år tilbage. Efterfølgende ydes der specifik rådgivning ud fra anbefalingerne i analysen.

I analysen og den efterfølgende rådgivning arbejder VISO ud fra disse fire pejlemærker for kvalitet:

  • Inddragelse
  • Faglig udredning
  • Valg af indsats
  • Opfølgning.

Rådgivningen varetages af VISOs fagkonsulenter og er målrettet en eller flere socialrådgivere og ledere på myndighedsniveauet i kommunen på enten børne- eller voksenområdet.

Det samlede forløb varer typisk omkring fire-seks måneder og er gratis for kommunen – ligesom VISOs øvrige rådgivning.

Hvis I vil vide mere

Hvis I i jeres kommune er blevet nysgerrige efter at høre mere om vores rådgivning om sagsbehandling, så kontakt chefkonsulent Rie Buchardt på tlf. 41 93 24 52 eller på mail abu@sbst.dk

I kan også læse mere om myndighedsydelsen og VISOs øvrige tilbud her på hjemmesiden:

Sådan fungerer myndighedsydelsen

Læs om VISO generelt 

Taskforce-forløb

Taskforcen, der et samarbejde mellem Ankestyrelsen og Social- og Boligstyrelsen, tilbyder også rådgivning om sagsbehandling,

Disse forløb varer ca. to år og har fokus på det organisatoriske niveau, mens VISOs forløb er kortere og tager afsæt i konkrete sager.

Læs om taskforcen på børn- og ungeområdet

Læs om taskforcen på handicapområdet

Kontakt

Anne Marie Christine Buchardt
Chefkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her