Når børn og unge ikke taler

09-03-2023

Selektiv mutisme er en angstlidelse, der skønsmæssigt rammer 0,7-2 pct. af alle børn. Hvad ligger der bag tavsheden? Og hvordan kan vi bedst muligt støtte barnet hen imod større deltagelse, kommunikation og tale? Det beskrives i flere nye udgivelser og to podcasts. Materialet henvender sig til både fagpersoner og forældre.

Stilhed.

Ordene ligger inde i hovedet. Men de kommer ikke ud.

Selektiv mutisme er en angstlidelse, der typisk rammer børn, og som indebærer, at barnet i nogle sammenhænge ikke taler, selvom han eller hun har et fuldt funktionelt sprog. Tavsheden skyldes ikke, at børnene ikke vil eller er trodsige. Der er heller ikke tale om børn, der blot er generte eller introverte; de oplever ikke at kunne tale.

Ofte taler børn med selektiv mutisme spontant og entusiastisk med deres forældre, søskende og andre nære familiemedlemmer, men i børnehaven eller skolen er de konsekvent tavse, eller snakker kun med enkelte andre børn, når ingen andre hører det.

To videnspublikationer

Vi har kun sparsomt med forskning om selektiv mutisme i Danmark, og der i det hele taget udgivet meget lidt om denne form for angst, som skønsmæssigt påvirker 0,7 – 2 pct. af alle børn. For at bidrage til at udbrede større viden på området har VISO derfor udgivet et større informationsmateriale, der blandt andet omfatter to videnspublikationer.

Den første beskriver, hvad selektiv mutisme er, hvorfor man udvikler selektiv mutisme, og hvad det betyder for barnets fremtid. Udgivelsen giver også praksisnære perspektiver på, hvordan børn med selektiv mutisme og netværket omkring dem hjælpes bedst muligt. Særligt reduktion af talepresset og fokus på at øge tryghed og kommunikationsmuligheder er essentielt for at støtte barnet til at komme ud af tavsheden.

Hent udgivelse om selektiv mutisme generelt

Den anden belyser indsatser i arbejdet med børn med selektiv mutisme. Her er fokus på, hvordan principper fra evidensbaserede behandlingsprogrammer kan oversættes til mere systemiske interventioner en dansk kommunal kontekst. Desuden beskrives de kliniske anbefalinger i forhold til det terapeutiske arbejde og inddragelsen af forældre og det øvrige netværk i behandlingen.

Hent udgivelse med fokus på indsatser og anbefalinger

De to videnspublikationer er målrettet fagpersoner psykologer, audiologer, lærere, pædagoger og andre fagpersoner, men kan også læses af forældre, der søger mere dybdegående viden.

Inspirationskatalog og podcasts

Den tredje udgivelse er et inspirationskatalog. Her er bl.a. anbefalinger til det tværfaglige samarbejde omkring barnet med selektiv mutisme, og det beskrives, hvordan vi kan møde barnet og indrette omgivelserne, så vi bedst støtter en udvikling hen imod større deltagelse, kommunikation og tale. Kataloget inkluderer konkrete redskaber til arbejdet.

Inspirationskataloget er målrettet det tværfaglige samarbejde i det samlede netværk om barnet, det vil sige både forældre og fagpersoner.

Hent inspirationskataloget

I tillæg er udgivet en lille pjece med gode råd fra personer, der selv har selektiv mutisme.

Hent pjecen med gode råd

Endelig er der udgivet to podcasts. Den første fortæller mere generelt om selektiv mutisme og er primært rettet til fagpersoner. Den anden podcast fortæller, hvordan barnet selv oplever at have selektiv mutisme, og hvad det betyder for forældrene.

Hør podcast til fagpersoner

Hør podcast til forældre

Om infomaterialet

Materialet om selektiv mutisme er udviklet i samarbejde med VISOs specialistnetværk.

Tekster mv. er udarbejdet for VISO af Langagerskolen, Aarhus Kommune, i samarbejde med VIISS/Taleinstituttet, Aalborg Kommune.

Kontakt

Ellen Vibe Pedersen
Konsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her