Hvad er god rådgivning til kvinder på krisecenter?

08-08-2023

Det spørgsmål ønsker vi i Social-og Boligstyrelsen at dykke ned i. Arbejder du som leder eller medarbejder i en kommune eller på et kvindekrisecenter - og har du lyst til at fortælle os om jeres gode praksis for den indledende og koordinerende rådgivning? Så tøv ikke med at tage kontakt og høre mere!

Ifølge servicelovens § 109, stk. 7, er kommuner forpligtet til at tilbyde indledende og koordinerende rådgivning til kvinder på kvindekrisecenter. Formålet er at bidrage til, at kvinden og eventuelle børn kan få en ny og stabil tilværelse efter deres ophold på kvindekrisecenteret.

I Social- og Boligstyrelsen vil vi gerne blive klogere på, hvad denne rådgivning indeholder, når den fungerer godt. Vi leder derfor efter interviewpersoner, der kan fortælle os om, hvad de gør for at tilbyde kvinderne en velfungerende rådgivning.

Praktiske oplysninger

Vi vil gerne interviewe en leder og en eller flere medarbejdere med tilknytning til den indledende og koordinerende rådgivning i kommuner og på kvindekrisecentre.

Vi udvælger ca. fem kommuner og fem kvindekrisecentre, som bliver interviewet i enten september eller oktober. Vi forventer, at hvert interview varer 1,5 time.

Interviewet foregår online over Zoom eller evt. i Social- og Boligstyrelsens lokaler i Odense, hvis det passer jer bedre.

Har det interesse for jer, så ring eller skriv venligst til os til fuldmægtig Nete Gravgaard Yde, 50 81 09 07, ngyd@sbst.dk. I er naturligvis også velkomne til at tage kontakt, hvis I blot ønsker at høre nærmere, før I beslutter jer.

Indgår i større undersøgelse

Interviewundersøgelsen vil indgå i Social- og Boligstyrelsens faste undersøgelse om vold i nære relationer. Den laves hvert andet år og består af:

  • en fast spørgeskemaundersøgelse, der har fokus på den vold, som kvinder, mænd og børn på kvindekrisecentre, mandekrisecentre eller ambulante tilbud har været udsat for.
  • varierende tematiske undersøgelser med fokus på aktuelle problemstillinger om vold i nære relationer.

Undersøgelsen af Indledende og koordinerende rådgivning til kvinder på kvindekrisecenter er vores tematiske undersøgelse for 2023.

Læs mere om den spørgeskemaundersøgelse og de to tematiske undersøgelser, vi udgav i 2022:

Undersøgelse om vold i nære relationer
Sociale problemer hos voldsudsatte personer
Frivillige i tilbud til voldsudsatte personer

 

 

 

  • .

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her