Tilskud til etablering af byhave 2022

10-11-2023

Tilsagnsmodtagere i 2022. Puljen støtter etablering af byhaver i gårde og på tagterrasser.

Information

 • Puljens størrelse: 3,4 mio. kr. 
 • Tilskuddets størrelse: 25.000 - 250.000 kr.
 • Ansøgerkreds: Ejerforeninger, andelsforeninger og private udlejere i København, Frederiksberg, Odense, Aarhus og Aalborg 
 • Bemærk: Projektet må ikke igangsættes før ansøger har modtaget et tilsagn fra Social- og Boligstyrelsen 
 • Ansøgningsfrist: 01/12-2022

Formålet med puljen

Formålet med puljen er at skabe adgang til grønne områder for borgere i de store byer, hvor der er længere til naturen, og hvor man ikke har sin egen have. 

Puljen blev oprettet i 2022 med regler fastsat i bekendtgørelse nr. 1278 af 13. september 2022.

Tilsagnsmodtager i 2022

De ansøgere som har modtaget tilsagn inden den 31. december 2022 følger reglerne og ansøgningsprocessen fastsat i bekendtgørelse nr. 1278 af 13. september 2022.

Ansøgere som har modtaget tilsagn inden den 31. december 2022, kan læse mere om gældende regler og vejledning vedr. byhavepuljen for 2022 på følgende links:

Link til bekendtgørelse nr 1278 af 13. september 2022

Hent vejledning til ansøgere af byhavepuljen 2022 her

Hvor lang tid er der til at gennemføre projektet?

Tilskudsmodtager har 12 måneder fra datoen for meddelt påbegyndelsestilladelse til at gennemføre projektet.

Kan man få fristforlængelse?

Det er muligt at søge fristforlængelse for gennemførelsen, hvis særlige forhold
har forhindret etablering af byhaven inden for den fastsatte frist.

Hvordan foregår udbetaling?

Senest tre måneder efter at projektet er afsluttet, skal ansøger anmode om udbetaling af tilskuddet. Overskrides fristen bortfalder tilskuddet. Styrelsen sender en påmindelse om fristen 30 dage inden den udløber. Med påmindelsen
følger et link til den selvbetjeningsløsning, hvor anmodningen foretages. Her
skal der desuden uploades:

 1. Projektregnskab: regnskabet skal indeholde oplysninger om størrelsen
  af de afholdte udgifter. Projektregnskabet skal revideres af en godkendt
  revisor, hvis tilskudsbeløbet udgør 250.000 kr.

 2. Regnskabsbilag: der skal vedlægges fakturaer med dokumentation for
  betalte, tilskudsberettigede udgifter. Fakturaerne skal af den udførende
  virksomhed være påført oplysninger om følgende:

  a. Den udførende virksomheds cvr-nummer.
  b. Den bygningsejer og den adresse arbejdet vedrører.
  c. De materialer og produkter, der er indkøbt og det arbejde, der
  er udført.
  d. Start- og slutdato for udførelsen af arbejdet.
  Indeholder et regningsbilag både tilskudsberettigede og ikke-tilskudsberettigede materialer, produkter eller arbejder, skal det klart fremgå, hvilke dele af regningen, der vedrører henholdsvis det tilskudsberettigede projekt og andre dele.

Tilskuddet udbetales som et engangsbeløb til ansøgeren, når styrelsen har godkendt projektregnskab og medfølgende bilag.

Ansøgningsprocessen - trin for trin:

 1. Ansøgningsskema udfyldes med oplysninger om ansøgertype, kontaktperson mv.
  a. Ansøgningen vedlægges dokumentation for tegningsberettigelse, hvis der er tale om en ansøgende forening.
  b. Hvis der mangler oplysninger i sagen, modtager ansøger et brev
  fra styrelsen, som beder om de manglende oplysninger.
 2. Efter ansøgningsfristens udløb prioriteres de indkomne ansøgninger
  a. Ansøgere modtager et tilsagn eller et afslag.
 3. Tilsagnsmodtagere har seks måneder til at indsende dokumentation
  for beboertilslutning samt eventuelle godkendelser fra kommunen.
  a. Hvis dokumentationen er mangelfuld, eller der er fejl i oplysningerne, efterspørger styrelsen de manglende informationer.
 4. Efter Bolig- og Planstyrelsens godkendelse af dokumentationen får tilsagnsmodtager en påbegyndelsestilladelse, og projektet kan gå i gang.
  a. Projektet skal gennemføres inden for 12 måneder.
 5. Når projektet er gennemført, skal tilsagnsmodtager indsende regnskab
  med bilag senest tre måneder efter afslutningen.
  a. 30 dage inden fristen for aflevering af regnskab udsender styrelsen en påmindelse med et link til den selvbetjeningsløsning,
  hvor materialet kan uploades.
 6. Når projektregnskab og bilag er gennemgået, får tilsagnsmodtager et
  brev med orientering om udbetaling af tilskud.
 7. Tilskudsbeløbet udbetales, og projektet er endeligt afsluttet.

 

Kontakt

Bolig - Regulering og Tilsyn