Tilskud til energirenovering af privat udlejningsbyggeri

2023

Ejere af private udlejningsejendomme med 12 eller flere beboelseslejemål kunne i perioden 2014-2017 søge om tilskud til energirenovering.

Information

  • Puljens størrelse: 50. mio kr. (2017)
  • Ansøgerkreds: Ejere af private udlejningsejendomme

Baggrund og lovgrundlag

Efter bekendtgørelse om tilskud til energirenovering og klimatilpasning af privat udlejningsbyggeri, kunne der i perioden 2014-2017 gives tilskud til udgifter vedrørende følgende aktiviteter:

Konsulentbistand til partsrådgivning for lejere i forbindelse med forhandling om en aftale med ejeren om gennemførelse af energibesparende arbejder og arbejder vedrørende klimatilpasning.

Energibesparende arbejder og arbejder vedrørende klimatilpasning i private udlejningsejendomme, der indeholder 12 eller flere beboelseslejemål.

Tilskuddet gives til nedsættelse af den lejestigning, som er en følge af, at der gennemføres tilskudsberettigede arbejder omfattet af en aftale mellem ejer og lejere i beboede.

Læs mere her i bekendtgørelse om tilskud til energirenovering og klimatilpasning af privat udlejningsbyggeri 

Kontakt

Bolig - Regulering og Tilsyn