Tilskud til skæve boliger

2023

Der kan ydes tilskud til etablering af permanente boliger til hjemløse og særligt udsatte grupper (skæve boliger) samt tilskud til sociale viceværter.

Information

  • Puljens størrelse: 16,7 mio. kr. i 2024.
  • Tilskuddets størrelse: Op til 500.000 kr. pr. bolig i et projekt. Derudover kan der søges om tilskud til sociale viceværter.
  • Ansøgerkreds: Kommuner, boligorganisationer, foreninger, selvejende institutioner m.fl.
  • Ansøgningsfrist: Løbende.

Hvem kan søge?

Boligorganisationer eller lignende kan søge gennem kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune.

Hvad kan jeg søge midler til?

Der kan ydes tilskud til etablering af permanente boliger til hjemløse og særligt udsatte grupper.

Hvor meget tilskud kan jeg søge?

Der ydes op til 500.000 kr. i støtte pr. bolig afhængig af, hvor i landet boligerne etableres.

Hvordan søger jeg om tilskud?

Ansøgningen indsendes til Social- og Boligstyrelsen af bygherren gennem kommunalbestyrelsen.

Ansøgningen sendes til nedenstående mailadresse.

Ansøgningsskema og vejledning kan ligeledes hentes nedenfor.

Ansøgningsskema for tilskud til skæve boliger

Der kan ydes tilskud til etablering af permanente boliger til hjemløse og særligt udsatte grupper, 'skæve boliger'. Der ydes op til 500.000 kr. i støtte pr. bolig.

Hent ansøgningsskemaet her

Vejledning om tilskud til skæve boliger

Vejledning til ansøgningsskema om etablering af skæve boliger uden tilskud, jf. bekendtgørelse nr. 75 af 28. januar 2020

Hent vejledningen her

Ansøgning om tilskud til social vicevært i skæve boliger

Ansøgningsskema om tilskud til social vicevært i skæve boliger, der er etableret ved nybyggeri eller ombygning eller ved ibrugtagning af eksisterende ejendomme.

Hent ansøgningsskemaet her

Vejledning til ansøgningsskema om tilskud til social vicevært i skæve boliger

Vejledning om hvordan ansøgere udfylder ansøgningsskema om tilskud til social vicevært i skæve boliger.

Hent vejledningen her

Ansøgningsskema om godkendelse til etablering af skæve boliger uden tilskud

Bemærkning at ansøgningen er til etablering af skæve boliger uden tilskud.

Hent ansøgningsskemaet her

Baggrund og lovgrundlag

De nærmere regler om ordningen findes i bekendtgørelse nr. 75 af 28/01/2020.

Bekendtgørelse omhandler muligheden for at søge om tilskud til fremme af udviklingen af almene boliger til særligt udsatte grupper (skæve boliger).

Læs mere her i bekendtgørelsen om tilskud til fremme af udviklingen af almene boliger til særligt udsatte grupper

 
 

Kontakt

Casper da Silva Friis
Bolig - Regulering og tilsyn

Overblik