Pulje vedrørende bidrag til forbedringsarbejder ved fortætning med nye almene boliger

2023

Formålet med puljen er at tilskynde til en højere grad af fortætning i landets boligafdelinger.

Information

  • Puljens størrelse: 84,6 mio. kr. i 2024.
  • Tilskuddets størrelse: 170.664 kr. i 2024. 
  • Ansøgerkreds: Almene boligforeninger og offentlige myndigheder.
  • Ansøgningsfrist: Ansøgninger kan fremsendes fra 1. juli 2022 til 30. november 2031, og behandles ved udgangen af hvert kvartal.

Formålet med puljen

Formålet med puljen er at tilskynde til en højere grad af fortætning i landets boligafdelinger. Med fortætning forstås i denne sammenhæng, at der tilføres nye almene boliger i en boligafdeling ved at udvide antallet af boliger i boligafdelingen, eller at en del af boligafdelingens ejendom afhændes med henblik på etablering af nye boliger.

Fortætning kan f.eks. ske ved at etablere almene boliger i uudnyttede tagetager eller ved mindre på- og tilbygninger. Fortætning vil også kunne ske ved, at en del af boligafdelingens ejendom afhændes, og der efterfølgende etableres nye almene boliger i en nyetableret boligafdeling.

Hvad kan der søges midler til?

Der kan ansøges om et tilskud til at udføre forbedringsarbejder, når der skal ske fortætning af boligafdelingen. Social- og Boligstyrelsen kan i perioden 2022-2031 inden for en bevilling fastsat på den årlige finanslov give tilsagn om bidrag til forbedringsarbejder i forbindelse med fortætning med nye almene boliger.

Forbedringsarbejder kan være udskiftning af badeværelser og køkkener, opsætning af altaner, indbygning af elevatorer m.v. Beslutning om, hvilke forbedringsarbejder, der skal udføres, træffes af afdelingsmødet efter almenboliglovens almindelige regler herom.

Tilskuddet til forbedringsarbejder kaldes et fortætningsbidrag.

Vær opmærksom på, at fortætningsbidraget kun kan anvendes til finansiering af forbedringsarbejder i en allerede eksisterede boligafdeling. 

Hvem kan søge?

Almene boligorganisationer og offentlige myndigheder, der ejer almene boliger. Ansøgningen indsendes elektronisk til Social- og Boligstyrelsen i perioden fra den 1. juli 2022 til den 30. november 2031. Social- og Boligstyrelsen afgør efter den 1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober, om der kan gives tilsagn til ansøgninger inden for det seneste kvartal.

Hvordan prioriteres der blandt de indkomne ansøgninger?

Social- og Boligstyrelsen vil vurdere, om der lokalt er behov for flere almene boliger. (læs uddybende herom i bekendtgørelse). 

Hvordan udbetales tilskuddet?

Social- og Boligstyrelsen anmoder Udbetaling Danmark om at overføre fortætningsbidraget til boligafdelingen (læs uddybende i bekendtgørelse).

Links og dokumenter

Læs mere i bekendtgørelsen på Retsinformation her

Hent ansøgningsformularen for puljen her 

 

Kontakt

Casper da Silva Friis
Bolig - Regulering og Tilsyn

Overblik