Bidrag til almene boligorganisationers finansiering af køb af privat udlejningsejendom

30-07-2022

Der er etableret en pulje frem til 2031 til køb af beboelsesejendomme centralt i de større byer for at skabe flere almene boliger.

Information

  • Puljens størrelse: 362,5 mio. kr i 2024.
  • Ansøgerkreds: Almene boligorganisationer.
  • Projektet må ikke igangsættes før ansøger har modtaget en påbegyndelsestilladelse fra Social- og Boligstyrelsen.
  • Ansøgningsfrist: Fem årlige ansøgningsfrister, henholdsvis den 15. februar, 15. april, 15. juni, 15. september og 15. november.

Link til ansøgningsskema

Hent ansøgningsskema for puljen her

Formålet med puljen

Der er etableret en pulje frem til 2031 til køb af beboelsesejendomme centralt i de større byer for at skabe flere almene boliger: 

Der er tale om visse beboelsesejendomme, fx udlejningsejendomme, som ikke i forvejen kan få støtte efter almenboligloven. Der er afsat 870 mio. kr.

Puljen skal føre til flere betalelige (almene) boliger centralt i byerne og dermed fremme den blandede by.  

Link til bekendtgørelse

Læs bekendtgørelsen på Retsinformation her

Hvad kan der søges midler til?

Puljen til køb af beboelsesejendomme giver mulighed for at få støtte til op til 20 procent af ejendomsværdien i form af et langfristet lån. Den resterende del af udgiften skal finansieres af boligorganisationens opsparing eller via låntagning, som afdrages over lejen. Kommunen skal godkende købet.

Puljen har fire årlige ansøgningsfrister, henholdsvis den 15. februar, 15. april, 15. juni, 15. september og 15. november.

Hvem kan søge?

Almene boligorganisationer kan søge på baggrund af en ansøgning om støtte til en konkret ejendom. Ejendommen skal ligge centralt i en by med over 20.000 indbyggere. Ansøgningen indsendes elektronisk til Social- og Boligstyrelsen. Hvis der er tale om ejendomme, der ikke anvendes til beboelse, skal kommunen desuden indberette byggeriet i det sædvanlige indberetningssystem for alment byggeri (BOSSINF-STB).

Hvordan prioriteres der blandt de indkomne ansøgninger?

Social- og Boligstyrelsen vil vurdere, hvilke projekter, der skal tilgodeses, på grundlag af kriterier, som bliver opstillet i den kommende bekendtgørelse. 

Hvordan foregår udbetaling?

Social- og Boligstyrelsen anmoder Udbetaling Danmark om at overføre tilskuddet eller lånet til boligafdelingen.

Kontakt

Jacob Østlund Jacobsen
Bolig - Regulering og Tilsyn

Overblik