Øvrige puljer fra Boligaftalen, der administreres af Landsbyggefonden

2022

Information

  • Ansøgerkreds: Kommuner og boligorganisationer
  • Ansøgningsfrist: Løbende

Puljer, som administreres af LBF

  • Bæredygtige almene boliger 
  • Grundkøbslån (bekendtgørelse SBST)
  • Forsøgsprojekter med tilpasning af eksisterende almene boliger og almene boligområder til ældres behov 
  • Udarbejdelse af nye kategorier for tilgængelige boliger 

Læs mere om puljerne nedenfor eller hos Landsbyggefonden.

Læs mere om puljerne på Landsbyggefondens hjemmeside

Bæredygtige almene boliger

Formålet med puljen er at understøtte arbejdet med at udvikle og udbrede løsninger, der kan bidrage til at gøre almene byggerier mere bæredygtige. Midlerne fra puljerne kan anvendes til udvikling, gennemførelse og systematisk erfaringsopsamling af forsøg med nye bygningsdesign, konstruktioner og brug af byggematerialer med et lavt klimaaftryk, herunder genbrugsmaterialer.

Puljen administreres af Landsbyggefonden. For yderligere information om puljen henvises der til Landsbyggefonden.

Forsøgsprojekter med tilpasning af eksisterende almene boliger og almene boligområder til ældres behov

Formålet med puljen er at undersøge og gennemføre forsøgsprojekter, hvor almene boliger og boligområder tilpasses ældres behov. 

Puljen administreres af Landsbyggefonden. For yderligere information om puljen henvises der til Landsbyggefonden.

Udarbejdelse af nye kategorier for tilgængelige boliger

Formålet med puljen er at udarbejde nye, differentierede kategorier for tilgængelige boliger og indsamle data vedrørende tilgængelige boliger. Med tilgængelige boliger menes der boliger målrettet beboere med varige funktionsnedsættelser og med primært haft fokus på fysiske funktionsnedsættelser. 

Puljen administreres af Landsbyggefonden. For yderligere information om puljen henvises der til Landsbyggefonden.

Grundkøbslån til etablering af almene boliger

Formålet med puljen er øge antallet af billige almene boliger i områder med høje grundpriser, hvorfra der kan søges om lån til finansiering af en del af udgiften til køb af grunde. Grundene skal anvendes til etablering af almene boliger.  

En række nærmere definerede betingelser skal være opfyldt for, at Landsbyggefonden kan behandle en ansøgning om grundkøbslån til brug for etablering af almene boliger. Disse betingelser er:

  1. De samlede grundudgifter

  2. Kommunens medfinansiering af grundkøbslånet

  3. Boligledigheden i kommunen

  4. Lokalplan

Puljens størrelse er på 184,3 mio. kr. i 2024.

Lovgrundlag

Læs bekendtgørelsen på Retsinformation her

Puljerne administreres af Landsbyggefonden, der vurderer om en ansøgning skal imødekommes. For mere information om puljerne henvises der til Landsbyggefonden.

Læs mere om puljerne på Landsbyggefondens hjemmeside

Overblik