Søg om et kort læringsforløb med taskforcen på handicapområdet

21-02-2024

Ønsker din kommune en særligt tilrettelagt læringsdag, hvor I sammen med taskforcen på handicapområdet går i dybden med et bestemt tema? Så tilbyder vi fortsat forløb i 2024.

Taskforcen på handicapområdet tilbyder kommunerne korte læringsforløb. Læringsforløbene er målrettet ledere og medarbejdere på myndighedsområdet og skal bidrage til at styrke kvaliteten i sagsbehandlingen.

Med et kort læringsforløb får kommunen en særligt tilrettelagt læringsdag, hvor der bliver gået i dybden med et bestemt tema.

På dagen får deltagerne mulighed for at få ny viden, genopfriske eksisterende viden og drøfte juridiske og socialfaglige spørgsmål om sagsbehandling på børne- eller voksenhandicapområdet.

Vælg et tema

Vi tilrettelægger læringsdagen med udgangspunkt i det emne eller den problemstilling, som I finder relevant. Emnet skal vedrøre taskforcens målgruppe, dvs. børn og voksne, der har et støttebehov som følge af betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Det tema, I vælger, skal desuden indeholde juridiske såvel som socialfaglige problemstillinger. Juridiske problemstillinger kan handle om sagsoplysning, helhedsvurdering og udmåling af støtte. Socialfaglige problemstillinger kan handle om inddragelse af borgeren og netværket, faglig udredning, valg af indsats og opfølgning på indsatsen.

På voksenhandicapområdet kan der søges om et forløb inden for SEL §§ 84, 85, 95, 96, 97, 103, 104, 107, 108 og ABL § 105, mens der på børnehandicapområdet kan søges inden for barnets lov §§83, 85, 86, 87 og 90 jf. SEL 84.

Eksempler på temaer kan være:

  • Optagelse i længerevarende botilbud og afklaring af støttebehovet i den forbindelse
  • Valget mellem socialpædagogisk støtte og midlertidigt botilbud
  • Personkredsen for tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter
  • Sager, hvor borgeren har behov for hjælp efter flere bestemmelser, og hvor snitflader er vanskelige at definere på voksenhandicapområdet

Læs mere i ansøgningsskemaet, som I finder via linket herunder:

Hent ansøgningsskemaet på denne side

Det praktiske

Læringsforløbene gennemføres af Ankestyrelsen og Social- og Boligstyrelsen.

Læringsforløbene fordeles efter først til mølle-princippet.

Deltagelse er gratis for den enkelte kommune, der dog skal stille faciliteter og forplejning til rådighed på dagen.

Arbejdsformen på selve dagen vil veksle mellem oplæg fra taskforcen og fælles temadrøftelser. Der tages afsæt i en case, som kommunen sender til taskforcen forud for læringsdagen.

Kommunen vil blive kontaktet telefonisk kort efter, at ansøgningen er modtaget af taskforcen, med henblik på at drøfte det ønskede tema og aftale det videre forløb.

Læs mere om forløbene

Hvis I har spørgsmål eller er interesserede I at høre mere, inden I beslutter jer, er I velkommen til at kontakte os. Se kontaktinformation her på siden.

 

 

Mathilde Marie Andersen
Fuldmægtig

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her