Sådan kan man inddrage børn og unge

31-01-2024

Hvordan sikrer man i hverdagen, at børn og unge løbende inddrages i deres egen sag og får reel indflydelse? Det kan man få inspiration til i et nyt hæfte, der formidler, hvordan man kan forstå og anvende Laura Lundys børneinddragelsesmodel. Hæftet suppleres af forskellige redskaber.

Der tales rigtig meget om inddragelse af børn og unge i sagsbehandlingen. Og af gode grunde: Udover at inddragelse er en rettighed og et omdrejningspunkt i barnets lov, peger forskning på, at inddragelse har betydning for kvaliteten af sagsbehandlingen og de indsatser, der igangsættes.

Men hvad kan man mere specifikt forstå ved inddragelse, og hvad kan man gøre, for at børnene oplever, at de rent faktisk bliver set, hørt og får indflydelse?

Det kan man nu få både inspiration og handleanvisninger til i en ny introduktionspakke fra Videnscenter om børneinddragelse og udsatte børns liv.

Introduktionspakken bygger på den irske juraprofessor Laura Lundys model for børneinddragelse og består af et hæfte, suppleret af dialogkort, en plakat og et spørgeskema.  

Hvad går modellen ud på?

Lundys model er bygget op om de fire centrale elementer: Rum, Stemme, Tilhører og Indflydelse:

Elementerne Rum og Stemme adresserer børn og unges ret til at udtrykke deres synspunkter, mens Tilhører og Indflydelse handler om børn og unges ret til, at synspunkterne tillægges passende vægt.

Hæftet udfolder de fire elementer med fokus på brug i en myndighedskontekst. Det beskrives også, hvordan modellens elementer kan kobles til relevant lovgivning og internationale konventioner.

Hent hæftet om inddragelsesmodellen

Redskabssamling udbygges løbende

De tre redskaber - en plakat med visualisering af de primære pointer, dialogkort med refleksionsspørgsmål og et spørgeskema til feedback fra børn og unge - er især målrettet ledere og fagprofessionelle fra myndighedsområdet, der gerne vil skabe en større systematik i deres inddragelsespraksis.

De tre nye værktøjer indgår i en større samling af redskaber, der alle har fokus på, hvordan man kan inddrage børn og unge i praksis. Redskabsindsamlingen indeholder nu ti redskaber - og der vil løbende blive tilføjet flere.

Se de samlede redskaber her

Om Videnscenter om børneinddragelse og udsatte børns liv

Videnscenter om børneinddragelse og udsatte børns liv er etableret i et tæt samarbejde mellem Social- og Boligstyrelsen, VIVE og Børns Vilkår.

Videnscenteret tilbyder bl.a. rådgivnings- og kompetenceudviklingsforløb til fagpersoner, afholder konferencer og webinarer samt udarbejder og formidler viden.

Læs mere om videnscenteret

Kontakt

Lotte Hestbæk
Chefkonsulent

Børnene Først

Med den politiske aftale ’Børnene Først’ (2021) lægges der op til at give børn og unge en række nye rettigheder, der styrker deres inddragelse i egen sag.

Læs mere om Børnene Først