Sådan er kommuner lykkedes med rusmiddelbehandlingen MOVE

25-04-2024

Social- og Boligstyrelsen afdækker i en ny analyse, hvilke drivkræfter og barrierer der kan være på spil, når en kommune går i gang med at arbejde med MOVE. Tydelig ledelse, faglig motivation og gode kompetencer er nøglefaktorer for implementeringen af den veldokumenterede metode.

MOVE er aktuelt den mest veldokumenterede og effektive behandlingsmetode i Danmark til unge med et problematisk forbrug af rusmidler.

Metoden er kendetegnet ved at kombinere kognitiv adfærdsterapi og den motiverende samtale med en række strukturelle elementer. Der er et klart fokus på målopfyldelse, og cirka halvdelen bliver stoffrie.

På den baggrund har Social- og Boligstyrelsen igennem flere år understøttet implementeringen af metoden rundt om i landet. Mere end 25 kommunale rusmiddelcentre har taget MOVE til sig og været i dialog med Social-og Boligstyrelsen om, hvordan metoden bedst kommer til at fungere i praksis.

Bud på en god implementering

Men hvilken organisering er mest hensigtsmæssig? Hvad er ledelsens rolle? Hvor er snubletrådene – og hvad kan omvendt få tingene til at lykkes? Det afdækkes nu i en analyse fra Social- og Boligstyrelsen. Analysen henvender sig særligt til nye kommuner, der overvejer at arbejde med metoden og er nysgerrige efter at vide mere for at komme bedst muligt fra start.

Analysen stiller skarpt på både drivkræfter og barrierer og giver konkrete bud på, hvordan man kan tilrettelægge en implementeringsproces, hvor metoden ender med at blive en integreret del af hverdagen.

Ledelse og faglig motivation

Analysen viser, at både de organisatoriske, styringsmæssige og ledelsesmæssige rammer skal være på plads for at lykkes med en succesfuld implementering af MOVE.

Centralt er for eksempel, at ledelsen af behandlingstilbuddet fra starten har sat tydelige rammer op for, hvorfor, hvordan og til hvem MOVE skal anvendes. Det er især vigtigt, hvis behandlingstilbuddet i forvejen arbejder med andre behandlingsmetoder til den samme målgruppe.

Stærk faglig motivation er en effektiv drivkraft i arbejdet med MOVE. De involverede kommuner fremhæver især fordelene ved at arbejde med en vidensbaseret metode, der er velbeskrevet og som dermed skaber en fælles systematik og stringens i rusmiddelbehandlingen.

Kompetencer og bevidste organisatoriske valg

Analysen pointerer også, at kompetenceudvikling af medarbejderne er afgørende for at komme i mål med MOVE, og at det er en fordel, hvis der i forvejen er kendskab til kognitiv adfædsterapi og den motiverende samtale. I den løbende implementering er det centralt, at der er plads til faglige drøftelser, sparring og supervision, så der opnås fortrolighed med metoden og skabes en reflekterende kultur.

Samtidig er det vigtigt, at behandlingsstedet bevidst arbejder med organiseringen. Ved at etablere et dedikeret implementeringsteam og udpege en eller flere tovholdere, skabes både fremdrift og ro omkring arbejdet med metoden.

Hent analysen om MOVE 


Flere udgaver af MOVE

Analysen, der omtales ovenfor, handler om implementeringen af MOVE som en individuel behandlingsindsats. Metoden er beskrevet på vores vidensplatform social.dk, hvor du også kan læse om MOVE som gruppebehandling:

Læs om MOVE som individuel behandling

Læs om MOVE som gruppebehandling

Styrelsen er desuden i gang med at udvikle MOVE+, som et tilbud til særligt udsatte unge. Projektet er beskrevet her på sbst.dk:

Læs om MOVE+ til særligt udsatte unge

 

Kontakt

Lone Kæstrup
Specialkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her