Nyt inspirationsmateriale om adoption uden samtykke

18-04-2024

Adoption uden samtykke stiller store krav til sagsbehandlingen, og der kan være svære spørgsmål at tage stilling til. Social- og Boligstyrelsen har opdateret sit materiale til kommunerne om lovbestemmelserne, sagsgangen og de dilemmaer, der kan være undervejs. Materialet er ajourført jf. barnets lov og adoptionsloven.

Adoption uden samtykke er en meget indgribende social indsats, der involverer mange aktører og stiller store krav til sagsbehandlingen. Mange kommuner har begrænset praksiserfaring på området, og børne- og ungerådgivere kan stå over for svære spørgsmål, som ikke nødvendigvis har rigtige eller forkerte svar.

For at understøtte kommunerne på området har Social- og Boligstyrelsen opdateret sit inspirationsmateriale om indsatsen, så det tager højde for barnets lov og de afledte ændringer i adoptionsloven.

Hvorfor adoption uden samtykke?

Med vedtagelsen af barnets lov er der kommet nye bestemmelser, bl.a. om afgørelser om adoption uden samtykke inden et barns fødsel, og hvornår kommuner har pligt til at overveje adoption af et barn.

Bestemmelserne skal sikre, at kommunerne er opmærksomme på brugen af adoption uden samtykke, når det vurderes at være til barnets bedste, og betingelserne i øvrigt er opfyldt.

Hovedformålet med indsatsen er at sikre en stabil opvækst for børn, der formodentlig ellers ville have været anbragt uden for hjemmet i en længere årrække, fordi forældrene varigt ikke kan tage vare på barnet.

Det kan I læse om

Inspirationsmaterialet gennemgår gældende lovgivning og sagsbehandlingsskridtene for myndighederne på området, bl.a. de socialfaglige vurderinger samt forældrekompetence- og tilknytningsundersøgelser.

Materialet beskriver også praksisdilemmaer, såsom hvordan kommunen forholder sig til samvær, når adoption overvejes, og inddrager hovedpointer fra forskningen på området - fx om udvikling og trivsel hos hhv. adopterede og anbragte børn.  

Inspirationsmaterialet er målrettet kommunale fagpersoner, der er involveret i sager, hvor det overvejes, at et barn skal bortadopteres uden samtykke. Materialet er særligt relevant for kommunale børne- og ungerådgivere og ledere, men det kan også anvendes af børne- og ungeudvalgsmedlemmer, psykologer, advokater, familieplejekonsulenter og andre fagpersoner, der arbejder med området.

Denne udgave af publikationen er den tredje. Første- og andenudgaven udkom i hhv. 2015 og 2019.

Hent udgivelsen om adoption uden samtykke (3. udg.)

Rådgivning fra VISO

VISO tilbyder kommunerne gratis vejledende rådgivning om adoption uden samtykke. Alle kommuner kan få rådgivning, uanset om der kun er tale om de indledende overvejelser, eller man evt. er i gang med indstillingen af flere sager.

Mulighederne for at få rådgivning af VISO om adoption uden samtykke er styrket med barnets lov, og i en række tilfælde er kommunen også forpligtet til at opsøge VISO.

Rådgivningsforløbene tilpasses jeres behov, og I kan få uformel telefonisk sparring, inden I sender sagen til VISO.

Læs mere om VISOs rådgivning om adoption uden samtykke

Nyheden er opdateret 19. april 2024 med boksen om forældrekompetence- og tilknytningsundersøgelser. Red.

Kontakt

Anna-Kathrine Bendtsen
Fuldmægtig

Hvis du vil vide mere

Social- og Boligstyrelsen er på vej med nye udgaver af styrelsens vejledninger om forældrekompetence- og tilknytningsundersøgelser, der bl.a. er relevante i forbindelse med adoption uden samtykke.

De nye udgaver er ajourført i forhold til barnets lov m.v. og forventes offentliggjort i uge 17.