Metodehåndbogen til VUM 2.0 er opdateret

18-01-2024

Voksenudredningsmetoden VUM 2.0 gennemgås hvert år for at sikre, at den altid er tidssvarende, lovmedholdelig og understøtter god kvalitet i sagsbehandlingen. Håndbogen er netop opdateret.

Voksenudredningsmetoden VUM 2.0 er en metode til sagsbehandling på hele voksenområdet. Metoden understøtter både en systematisk udredning af borgerens ønsker, funktionsevne og behov for støtte, og en lovmedholdelig og effektiv sagsbehandling.

Både VUM 2.0 metodehåndbogen og de tilhørende materialer gennemgås hvert år for at sikre, at metode og materialer altid er tidssvarende.

Metodehåndbogen er netop blevet offentliggjort i en 4. udgave. Der er tale om mindre tilføjelser og præciseringer. Der er ikke sket ændringer i selve metoden.

Voksenudredningsmetoden 2.0

VUM 2.0 er en videreudvikling af den oprindelige Voksenudredningsmetode. Videreudviklingen blev foretaget i 2018-20 af den daværende Socialstyrelse i samarbejde med KL, og anvender den samme terminologi som KL’s initiativ Fælles Faglige Begreber.

VUM 2.0 understøtter, at recovery-orienteret rehabilitering er i fokus allerede i sagsbehandlingen. Metoden lægger op til, at der arbejdes tæt sammen med borgeren, og at det er borgerens ønsker, håb og drømme, der tages udgangspunkt i, når det vurderes, hvilken støtte borgeren har behov for.

Metoden understøtter alle faser i sagsbehandlingen, inklusiv udførers arbejde med mål og dokumentation af indsatsen.

Metodehåndbogen er opdateret i samarbejde med Ankestyrelsen.

Hent 4. udgave af metodehåndbogen

Opdatering af redskaber og supplerende materialer

Metodens redskaber og supplerende materialer opdateres også årligt, så de til enhver tid afspejler metodehåndbogen. Der er i år foretaget en række præciseringer og ændringer i både metodehåndbogen samt i eksempelhæftet. Der er udarbejdet et versionsdokument, der giver overblik over ændringerne.

Se versionsdokumentet (pdf)

Kontakt

Maj-Britt Lundum Storm
Specialkonsulent

Vidste du...?

Social- og Boligstyrelsen understøtter udbredelsen af Voksenudredningsmetoden 2.0 og har udarbejdet implementeringsvejledning, e-læring og en række øvrige materialer.

Få mere at vide