Mange på krisecentrene har oplevet meget grov vold

25-01-2024

Både mænd og kvinder kan få hjælp på krisecentre eller ambulante tilbud, hvis de udsættes for vold, fx af deres partner eller et familiemedlem. Og i mange tilfælde er der tale om meget grov vold som kvælningsforsøg eller angreb med kniv eller skydevåben. Det viser en undersøgelse fra Social- og Boligstyrelsen med nye data om vold i nære relationer.

Hvert år udsættes tusindvis af kvinder og mænd for vold af deres nærmeste. En vold, som kan have store konsekvenser både fysisk og psykisk - også for de børn, som ofte overværer den, og som i mange tilfælde også selv udsættes for vold.

En rapport fra Social- og Boligstyrelsen giver nu indblik i, hvad der mere præcist karakteriserer volden. Undersøgelsen har fokus på de voldsudsatte, der har haft ophold på et krisecenter eller søgt hjælp på et af landets ambulante tilbud for voldsramte.

”Der er barske tal i undersøgelsen, der vidner om, hvor nødvendigt det er, at vi som samfund kan tilbyde hjælp og beskyttelse til de mennesker, der udsættes for vold af deres nærmeste. Vold i nære relationer kan have meget store konsekvenser og i værste fald være livstruende. Også den opsporende og forebyggende indsats er derfor helt central,” siger kontorchef i Social- og Boligstyrelsen, Henriette Zeeberg.    

Hyppig og grov vold

Rapporten, der er baseret på en spørgeskemaundersøgelse, viser, at næsten alle har været udsat for psykisk vold. Det gælder således 97 pct. blandt kvinderne og 89 pct. blandt mændene. Størstedelen er også udsat for fysisk vold.

Ofte har volden fundet sted over mange år, og mange er blevet udsat for vold flere gange om ugen.

Den fysiske vold kan fx have karakter af skub, slag eller spark. Bemærkelsesværdigt mange har været udsat for meget grov vold i form af kvælningsforsøg eller angreb med kniv eller skydevåben: Næsten halvdelen af de kvindelige respondenter, som har været udsat for fysisk vold, har været udsat for en af disse grove former for vold. Blandt mændene er det omkring hver tredje.

Undersøgelsen viser også, at jo oftere volden forekommer, desto grovere er den, og at mange udsættes for flere former for vold.

Også børn og unge rammes

Forældre, der udsættes for vold, vælger i mange tilfælde at tage deres børn med, hvis de søger ophold på et krisecenter.

Rigtig mange af disse børn og unge er selv voldsramte: 90 pct. blandt deltagerne i undersøgelsen har været udsat for psykisk vold og 30-35 pct. for fysisk vold.

Endnu flere - 94 pct. - har været udsat for det, der kaldes indirekte vold, dvs. situationer, hvor barnet eller den unge enten overværer vold, overhører, at den finder sted eller har hørt om den.

Hent undersøgelsen om vold i nære relationer

Hvis du vil vide mere

Undersøgelsen er baseret på data, der er indsamlet i perioden den 1. januar 2021 til og med den 31. december 2022. Det er ikke muligt at lave fuldt dækkende analyser af stikprøvens repræsentativitet.

Data er indsamlet på kvinde- og mandekrisecentre samt på ambulante tilbud. Datamaterialet fra sidstnævnte er dog beskedent.

Social- og Boligstyrelsen indsamler løbende ny viden om vold mod kvinder, mænd og ledsagende børn. Resultaterne udgives hvert andet år.

Læs mere om vold i nære relationer på vidensplatformen social.dk

Kontakt

Nicklas Petersen Abild
Fuldmægtig

Anbefalinger til kommunen

Anbefalingerne til indsatsen mod vold i nære relationer omfatter opsporing, risikovurdering, koordination og relationsopbygning samt anbefalinger til selve indsatsen til den voldsudsatte.

Hent anbefalingerne