Illustreret ordliste til børn og unge, der har en sag i kommunen

22-05-2024

Der kan være mange svære ord, når et barn eller en ung skal tale med nogen fra kommunen. I ”Ord der er gode at kende når du skal tale med nogen fra kommunen LISTEN” forklares nogle af de udtryk og begreber, som børn, unge og deres familier kan støde på i mødet med en børne- og ungerådgiver.

Hvad er en sag? Hvordan foregår et netværksmøde? Hvorfor laver man en afdækning? 

Der kan være mange svære ord, når et barn eller en ung får en sag i kommunen, og det kan være vanskeligt for fagpersoner at formulere juridiske udtryk og processer i et børnevenligt sprog. Og selvom rådgiveren er god til at forklare de forskellige begreber i forbindelse med et møde, kan det være rart for barnet eller den unge at kunne slå ordene op bagefter. 

Derfor har Videnscenter om børneinddragelse og udsatte børns liv udarbejdet en udvidet ordliste med letforståelige forklaringer på knap 20 udtryk, der er almindelige i børnesager. 

Gennemgås inden udlevering

Listen kan bruges af børnene og de unge, men er også tænkt som et redskab til fagpersoner, der kan anvende den til at tale med børn og unge om, hvad det fx vil sige at have en sag, hvem man møder fra kommunen, og hvilke rettigheder man har som barn eller ung undervejs i et sagsforløb.

Det anbefales således, at listen gennemgås med barnet eller den unge af en voksen ved udlevering.

Kan bruges alene eller sammen med videoer

Ordlisten er målrettet børn og unge mellem 10 og 17 år og kan udleveres af børne- og ungerådgivere, fagpersoner på almenområdet, forældre og plejeforældre mm.

Listen er udarbejdet i samme grafiske udtryk som den videoserie, som Videnscenter om børneinddragelse og udsatte børns liv udgav i januar 2024 (se boks). Listen kan bruges alene eller udleveres som supplement til videoerne.

Ordlisten udgives i et format, der kan printes og foldes som en pjece. Den er også tilgængelig som almindelig pdf.

Hent ordlisten her

Nyheden er opdateret 20. juni 2024 med oplysning om, at ordlisten nu også er tilgængelig i almindeligt pdf-format. Red.

Videoer til børn og unge, som får en sag i kommunen

Videnscenter om børneinddragelse og udsatte børns liv har produceret en serie af videoer i seks afsnit målrettet børn og unge, som får en sag i kommunen.

Videoerne er rettet mod børn og unge mellem 10-17 år i sprog og format og har til formål at give børn og unge viden om, hvordan et forløb i kommunen kan se ud.

Find videoerne her

Kontakt

Louise Lau Justesen
Fuldmægtig

Om videnscenteret

Videnscenter om børneinddragelse og udsatte børns liv er et tæt samarbejde mellem Social- og Boligstyrelsen, VIVE og Børns Vilkår.

Videnscenteret udgiver publikationer, tilbyder rådgivning og kompetenceudvikling og afholder konferencer og webinarer. 

Læs mere om videnscenteret