18 anbefalinger til styrket sagsbehandling på børne- og ungeområdet

28-02-2024

Børn, unge og familier i udsatte positioner skal møde en sagsbehandling, som er præget af både juridisk og socialfaglig kvalitet. Social- og Boligstyrelsen udgiver nu 18 anbefalinger til kvalitet i sagsbehandlingen, der blandt andet kan fungere som fælles rettesnor i arbejdet med implementering af barnets lov.

Med barnets lov skal sagsbehandlingen på børne-, unge- og familieområdet være kendetegnet ved flere socialfaglige skøn og vurderinger. Det nødvendiggør, at kommunernes børne- og ungerådgiverne og deres faglige ledere har fokus på både den juridiske og den socialfaglige kvalitet i sagsbehandlingen.

I Social- og Boligstyrelsen har vi udarbejdet 18 konkrete anbefalinger, som børne- og ungerådgivere og ledere kan bruge som en faglig rettesnor for kvalitet i sagsbehandlingen.

Anbefalingerne er struktureret efter Social-, Bolig- og Ældreministeriets fire pejlemærker for kvalitet i sagsbehandlingen (inddragelse, faglig udredning, valg af indsats samt opfølgning), og udgivelsen indeholder både hjælperedskaber og konkrete forslag til, hvordan børne- og ungerådgiverne kan omsætte anbefalingerne i hverdagen. Derudover rummer anbefalingerne et kapitel særligt målrettet kommunale ledere, der sætter fokus på det ledelsesmæssige ansvar for at sikre kvalitet i sagsbehandlingen.

Ledelsestilsyn: inspirationsmateriale og skabeloner

Systematisk ledelsestilsyn er et fundamentalt redskab i arbejdet med kvalitet i sagsbehandling. Det er nødvendigt at have et overordnet koncept og et klart formål med at udføre tilsynet.

Social- og Boligstyrelsen har derfor som supplement til anbefalingerne udgivet et inspirationsmateriale til arbejdet med ledelsestilsyn, som kommunerne kan tage udgangspunkt i, når de vil påbegynde, videreudvikle eller kvalificere deres arbejde med ledelsestilsyn.

Vi har desuden udarbejdet skabeloner til henholdsvis overordnet og tematiseret ledelsestilsyn. Skabelonerne er tænkt som et hjælperedskab til arbejdet med ledelsestilsyn, så det både bidrager til kvalitet i den konkrete sagsbehandling og den overordnede styring af området. I den ene skabelon er det muligt at udføre både overordnet og tematiseret ledelsestilsyn, ligesom det er muligt at sammenligne data på tværs af udførte ledelsestilsyn.

Anbefalingerne og skabelonerne er udarbejdet med sparring fra Ankestyrelsen. Anbefalingerne er desuden blevet kvalificeret af en følgegruppe med repræsentanter fra Børne- og Kulturchefforeningen, Kommunale Velfærdschefer, Dansk Socialrådgiverforening, KL og Danske Professionshøjskoler.

Hent: "Anbefalinger til kvalitet i sagsbehandlingen"

Hent: "Inspiration til arbejdet med ledelsestilsyn" og skabeloner

Kontakt

Louise Austeen Leth
Specialkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her