Videooplæg om børn og unges mentale trivsel

22-02-2023

Unges adfærd på de sociale medier og børn og unges trivsel. Det var de temaer, der var på programmet ultimo 2022 på to webinarer, der blev afholdt af Nordisk Ministerråd og ”Nordisk netværk om psykisk mistrivsel blandt unge i de nordiske lande”. Begge webinarer er nu tilgængelige på video.

Børn og unges mentale trivsel er ikke kun på dagsordenen i Danmark. Også de øvrige nordiske lande oplever mange børn og unge, der på forskellig led – og i forskellige grad – rammes af stress og angst eller anden form for mistrivsel. 

Danmark havde formandskabet for Nordisk Ministerråd i 2020 og tog her initiativ til et tværnordisk og tværfagligt projekt med titlen ”Nordens unge i bæredygtige fællesskaber”. Som led i initiativet blev der bl.a. afholdt to webinarer i slutningen af 2022, hvor der blev sat fokus på den mentale trivsel blandt børn og unge i Norden.

Webinarerne blev optaget på video og er nu offentligt tilgængelige.

Unges onlineadfærd

Det første webinar, der blev afholdt 28. november 2022, havde unges adfærd på nettet som omdrejningspunkt.

Her blev der først holdt et oplæg af forskningsprofessor Jens Skogen fra Folkehelseinstituttet i Norge og forsker Ingibjörg Eva Þórisdóttir fra Island om digitale mediers påvirkning af unges trivsel. Christian Mogensen fra Center for Digital Pædagogik i Danmark afsluttede dagen med et oplæg om online ungdomskultur.

Børn og unges trivsel

Det andet webinar blev afholdt 7. december 2022 og handlede om trivsel i skolen.

Her fortalte Siri Folstad og Maud Edvoll, doktorgradsstipendiater ved Universitetet i Oslo om, hvordan man via lovgivning arbejder med trivsel hos børn og unge i de norske skoler, og hvad der definerer et godt skolemiljø. Psykolog Sigrún Daníelsdóttir, Reykjavik, fortalte om, hvordan mental sundhed fremmes i skolerne i Island.

Se eller gense webinarerne

Begge webinarer blev indledt med en kort præsentation af resultaterne fra arbejdet udført af ”Det nordiske netværk om psykisk mistrivsel blandt unge i de nordiske lande”.

Videoptagelserne af webinarerne kan ses på styrelsens YouTube-kanal. Oplæggene blev holdt på engelsk og vises med engelske undertekster.

Videoerne varer mellem 15-35 minutter og kan deles med kolleger og fagfæller.

Se de to webinarer på YouTube

FAKTA om projektet

”Nordisk netværk om psykisk mistrivsel blandt unge i de nordiske lande” blev etableret i 2020 i forbindelse med, at Danmark havde formandsskabet i Nordisk Ministerråd.

Projektet ”Nordens unge i bæredygtige fællesskaber” blev i gangsat af netværket og løb fra 2020 til 2022. Som led i projektet er der bl.a. udgivet to rapporter:

A cross-Nordic Mapping of Associative Factors om Increase of Mental Distress among Youth

Cross-Nordic collaboration and practice examples

Projektet blev gennemført med støtte fra Nordisk Ministerråd.

 

Kontakt

Simone Frydensbjerg Rasmussen
Fuldmægtig

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her