Unge med autisme har udbytte af gruppeforløb

12-01-2023

Mange unge med autisme har brug for støtte på vej mod voksenlivet. En ny indsats sætter fokus på læring i grupper, og det har grundlæggende styrket de unges relationer og kompetencer. Det fremgår af en ny evaluering.

Overgangen til et selvstændigt voksenliv kan være særligt udfordrende for unge, der har autisme. Mange har både behov for støtte til at indgå i sociale fællesskaber og til at lære at håndtere de mange praktiske gøremål, der hører hverdagen til.  

Socialstyrelsen igangsatte derfor i 2020 projektet Læringsforløb for unge med autisme. Sammen med PwC har seks kommuner siden arbejdet med at udvikle og teste en ny indsats for unge med autisme i alderen 16 til 30 år, hvoraf nogle har en normalbegavelse, andre en begavelse, der ligger lidt under normalområdet.

Projektet er nu afsluttet, og til inspiration for andre kommuner udgives både en evaluering og en indsatsbeskrivelse.

Om indsatsen

Læringsforløbet har haft fokus på at give den unge indsigt, kompetencer og færdigheder til at mestre voksenlivet og indgå i fællesskaber med andre. Indsatsen er helhedsorienteret og består – ud over udredning og handleplan – dels af en individuel støtte, dels af et gruppeforløb.

Særlig central er gruppeindsatsen, hvor den enkelte indgår i et læringsforløb sammen med seks-ni andre unge i samme situation. I fællesskab sættes der her fokus på forskellige temaer som fx strukturering af hverdagen, selvbestemmelse og sociale færdigheder. Gruppen giver den enkelte unge en base blandt ligesindede og er dermed også en tryg arena for at øve sig på relationsdannelse.

Forældrene får desuden tilbud om at deltage i et sideløbende gruppeforløb.  

Styrket handleevne og livskvalitet

Evalueringen viser, at mange af de unge oplever, at de har fået en styrket handleevne og livskvalitet, og at andelen af unge, der føler sig ensomme, er blevet mindsket.

Evalueringen viser også, at de fleste unge vurderer forløbet positivt, og at mange oplever, at de har haft stort udbytte af at deltage. Nogle har fået styrkede sociale kompetencer og positive erfaringer med at mødes med og være sammen med andre med lignende udfordringer. De unge har tilsyneladende fået mere tro på sig selv og har fået succesoplevelser af at møde andre i tilsvarende situation, og det konkluderes, at indsatsen samlet set har haft en positiv virkning for de unge i forhold til deres sociale liv og relationer.

Samtidig ses der, at de unges generelle trivsel enten er uændret eller ganske svagt faldende. Det vurderes i evalueringen, at det til dels kan tilskrives situationen under covid-19-epidemien, men også kan være et resultat af de unges styrkede selvindsigt,

Erfaringerne for forældreforløbene er mere blandede. Knap halvdelen af forældrene er meget positive og føler sig væsentlig bedre klædt på til at støtte de unge, mens den anden halvdel ikke oplever det store udbytte af indsatsen.

Kommunerne vurderer samlet set, at læringsforløbet er meget relevant at arbejde videre med som kommunal drift, og planlægger at fortsætte med læringsforløbet efter projektperioden.

Hent evalueringen af forløbet for unge med autisme

Indsatsbeskrivelse af Læringsforløb for unge med autisme

Kontakt

Dorthe Bevensee
Specialkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her