Styrk samarbejdet mellem kommune og boform

26-10-2023

Samarbejdet mellem kommunens myndighedsafdeling og § 110-boformer er kommet endnu mere i fokus med den nye lovgivning på hjemløshedsområdet. Deltag i Social- og Boligstyrelsen kommende rådgivningsforløb om det gode samarbejde og styrk indsatsen for borgerne. Hør mere på vores virtuelle informationsmøde den 6. november 2023.

Indsatsen for borgere i hjemløshed forudsætter et godt og effektivt samarbejde mellem de kommunale myndigheder og boformerne for at lykkes. Med de nye lovændringer på hjemløshedsområdet, der trådte i kraft 1. oktober 2023 (se boks), er der kommet et endnu større behov for et smidigt samarbejde mellem de to instanser.

Social- og Boligstyrelsen tilbyder derfor nu et gratis rådgivningsforløb til kommuner og § 110-boformer om det gode samarbejde.

Forløbet er gruppebaseret for at udnytte den særlige dynamik, der opstår, når man er flere, der mødes på kryds og tværs, og give nye muligheder for sparring og netværksdannelse. 

Om forløbet

Rådgivningen fokuserer på det gode samarbejde mellem myndighed og boform gennem hele borgerens forløb, dvs. ved optagelse på boformen, under opholdet og ved udskrivning.

Forløbet introducerer til de nye lovændringer og tager fagligt afsæt i Housing First-tilgangen, som også er omdrejningspunktet for lovgivningen. Undervejs inddrages de anbefalinger, som styrelsen tidligere har udgivet på området. Ved at følge anbefalingerne kan der skabes den sammenhæng mellem indsatserne, der er så central for borgerens udbytte.

Som deltager kan man forvente at få både viden, ny inspiration og konkrete redskaber med hjem. Vi har særligt fokus på at bruge hinandens input og vil derfor gøre god plads til erfaringsudveksling på tværs af deltagerne.

Rådgivningsforløbet varer et halvt år og indledes med et opstartsmøde den 14. december 2023. For at deltagerne får mest muligt ud af forløbet retter det sig specifikt til kommuner og boformer, der allerede har et samarbejde.

Virtuelt informationsmøde 6. november

Overvejer I at deltage i det gruppebaserede forløb, og er I nysgerrige efter at høre mere, så deltag i vores virtuelle informationsmøde mandag den 6. november klokken 10.00 – 11.00.

På informationsmødet fortæller vi mere om, hvad et gruppebaseret rådgivningsforløb er, og hvad der specifikt indgår i dette forløb.  

Vi orienterer også om rammerne for forløbet, det udbytte, I kan forvente at få, og hvad vi omvendt forventer af jer som deltagere.

Informationsmødet kan tilgås via direkte link her fra sbst.dk. Tilmelding er ikke nødvendig.

Tilgå informationsmødet 6. november fra denne side

Læs mere om det gruppebaserede rådgivningstilbud

Tilmelding til forløbet åbner efter informationsmødet. 

Anbefalinger

Den daværende Socialstyrelse udgav i 2019 en række faglige anbefalinger til § 110-boformer. Her beskrives bl.a. § 110-boformernes samarbejde med kommunernes myndighedsområder.

Du kan se de faglige anbefalinger her

Kontakt

Karen Margrethe Plougmann Korsholm
Specialkonsulent

Ny lovgivning

Der trådte ny lovgivning i kraft på hjemløshedsområdet 1. oktober 2023.

Se loven på Retsinformation

Der er tidligere (2019) indgået politisk aftale om bl.a. en markant omlægning af indsatsen mod hjemløshed.

Læs om aftalen