Søg om et kort læringsforløb med taskforcen på handicapområdet

01-06-2023

Ønsker din kommune en særlig tilrettelagt læringsdag, hvor I sammen med taskforcen på handicapområdet går i dybden med et bestemt tema? Vi tilbyder fortsat forløb i efteråret 2023.

Taskforcen på handicapområdet tilbyder kommunerne korte læringsforløb. Læringsforløbene er målrettet ledere og medarbejdere på myndighedsområdet og skal bidrage til en styrket kvalitet i sagsbehandlingen.

Med et kort læringsforløb får kommunen en særligt tilrettelagt læringsdag, hvor der bliver gået i dybden med et bestemt tema.

På dagen får deltagerne mulighed for at få ny viden, genopfriske eksisterende viden og drøfte juridiske og socialfaglige spørgsmål om sagsbehandling på børne- eller voksenhandicapområdet.

Vælg et tema

Eksempler på temaer kan være:

  • Optagelse i længerevarende botilbud og afklaring af støttebehovet i den forbindelse
  • Valget mellem socialpædagogisk støtte og midlertidigt botilbud
  • Personkredsen for tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter efter 
    servicelovens §§ 41 og 42
  • Sager, hvor borgeren har behov for hjælp efter flere bestemmelser, og hvor snitflader er vanskelige at definere

Er der et andet emne eller en særlig problemstilling, som I synes er mere relevant for jer, må I meget gerne komme med forslag til et tema. Emnet skal blot vedrøre taskforcens målgruppe, dvs. børn og voksne, der har et støttebehov som følge af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Det er også et krav, at det valgte tema indeholder juridiske såvel som socialfaglige problemstillinger, og at det falder inden for taskforcens paragraffer. Læs mere i ansøgningsskemaet, som I finder i linket herunder:

Find ansøgningsskema til korte læringsforløb

Det praktiske

Læringsforløbene gennemføres af Ankestyrelsen og Social- og Boligstyrelsen.

I har mulighed for at søge om et forløb, som afholdes i efteråret 2023. Læringsforløbene fordeles efter først til mølle-princippet.  

Deltagelse er gratis for den enkelte kommune, der dog skal stille faciliteter og forplejning til rådighed på dagen.

Arbejdsformen på selve dagen vil veksle mellem oplæg fra taskforcen og fælles temadrøftelser. Der tages afsæt i en case, som kommunen sender til taskforcen forud for læringsdagen.

Kommunen vil blive kontaktet telefonisk kort efter, at ansøgningen er modtaget af taskforcen, med henblik på at drøfte det ønskede tema og aftale den videre proces. Hvis I er interesserede og har lyst til at høre mere om et kort læringsforløb med taskforcen på handicapområdet, kan I kontakte Mathilde Marie Andersen for yderligere information: mmaa@sbst.dk.

Læs mere om forløbene

 

Mathilde Marie Andersen
Fuldmægtig

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her