Pulje: Udvikling af Traume-Bevidst Tilgang i arbejdet med socialt udsatte voksne

29-08-2023

Der er udmeldt en ansøgningspulje til færdigudvikling af en model for Traume-Bevidst Tilgang (TBT) i arbejdet med socialt udsatte voksne, der modtager en indsats i kommuner og sociale tilbud. Ansøgningsfrist: 24. oktober 2023 kl. 12.00.

Undersøgelser viser, at ca. halvdelen af den danske befolkning har oplevet noget, som er potentielt traumatiserende, og at tallet er endnu højere for mennesker, som er i socialt udsatte positioner, fx pga. hjemløshed, psykiske vanskeligheder eller misbrugsproblemer.

En borger med traumer vil ofte opleve utryghed og mistillid, hvis vedkommende ikke føler sig set, hørt og forstået i mødet med det sociale system. Det kan betyde, at borgeren reagerer på måder, som egentlig skyldes traumet, men som kan virke uforståelige og uhensigtsmæssige i situationen.

TBT (Traume-Bevidst Tilgang) tager udgangspunkt i, at en borger, der oplever tryghed, kontrol og ejerskab vil have færre traumereaktioner i kontakten med fagprofessionelle og dermed også få større udbytte af samarbejdet og den sociale indsats, der tilbydes. 

Social- og Boligstyrelsen inviterer på den baggrund til et samarbejde om at færdigudvikle TBT-modellen i kommuner og sociale tilbud.

Puljen er på 11,8 mio. kr. og er åben for ansøgninger nu.

Målgruppe

Målgruppen for puljen er socialt udsatte voksne, som kan have traumer, og som er i kontakt med en kommunal myndighedsafdeling på socialområdet eller et socialt tilbud efter SEL §§ 82-104 eller §§ 107-110.

Ansøgningsfrist

Der er ansøgningsfrist den 24. oktober 2023 kl. 12.00.        .

Hvem kan søge?

Ansøgningspuljen kan søges af kommuner. Det forventes, at 3-4 kommuner kan opnå støtte.

Yderligere oplysninger og adgang til at søge puljen     

Informationsmøde

Social- og Boligstyrelsen afholder virtuelt informationsmøde den 12. september 2023 kl. 12.30-14.00, hvor man kan høre mere om puljen og ansøgningsprocessen.

Tilmelding til mødet via NemTilmeld på linket nedenfor:

Tilmelding til informationsmødet 

Faglige anbefalinger til TBT

Social- og Boligstyrelsen har netop udgivet en række faglige anbefalinger til at arbejde traumebevidst i den sociale indsats for voksne. Anbefalingerne udgør den foreløbige model for det videreudviklingsarbejde af den specifikke traumebevidste tilgang TBT, som der ydes støtte til med ansøgningspuljen.

Se nyheden om anbefalinger til en traumebevidst tilgang

Kontakt

Tilskudsadministration

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her