Nyt dialogredskab til at forebygge og mindske udadreagerende adfærd

20-01-2023

Udadreagerende adfærd hos voksne med udviklingshæmning skyldes sjældent én faktor, men opstår i et komplekst samspil mellem personen og omgivelserne. VISO har udviklet et dialogredskab, der kan bruges til at forebygge og mindske adfærden.

Udadreagerende adfærd hos voksne med udviklingshæmning kan have store omkostninger. Det gælder både for borgeren selv, hvis generelle trivsel og sociale liv kan blive påvirket af episoderne, og for fagpersonalet, der kan opleve stress, angst og en øget risiko for vold.

For at styrke forebyggelsen har VISO udviklet et redskab til at identificere og arbejde med forhold, der har betydning for den udadreagerende adfærd.

Otte tjeklister

Dialogredskabet består af otte tjeklister og er baseret på faktorer, som vi ved har afgørende betydning for at forebygge og mindske udadreagerende adfærd hos personer med udviklingshæmning. Listerne giver mulighed for at dykke ned i de beskyttende faktorer, som I vurderer er relevante for den enkelte person.

Listerne kan fx benyttes på teammøder eller i forbindelse med supervision, da de giver mulighed for at komme omkring de relevante forhold og iværksætte tiltag, der kan forbygge adfærden og styrke den enkelte borgers trivsel.

De faktorer, der kan have betydning for adfærden, er bl.a. de fagprofessionelles faglige tilgang og egen adfærd samt de fysiske rammer og organiseringen af et tilbud. Det kan være en hjælp at se nogle af disse forhold godt igennem og undersøge, hvor der er behov for at justere indsatsen.

Det nye redskab er udviklet af VISO og bruges også i VISOs egen rådgivning på området.

Hent dialogredskabet med de otte tjeklister


Bliv klogere på brugen af tjeklisterne i denne introduktionsvideo:

Hvis du vil vide mere

Der kan læses mere om både faktorerne og forskellige metoder og redskaber i arbejdet med udviklingshæmning og udadreagerende adfærd  i rapporten og formidlingshæftet, som VIVE har udarbejdet for Social- og Boligstyrelsen:

Voksne med udviklingshæmning og udadreagerende adfærd (formidlingshæfte)

Voksne med udviklingshæmning og udadreagerende adfærd (rapport)

Kontakt

Nina Steensig
Specialkonsulent

Rådgivning

VISO tilbyder gratis rådgivning om udviklingshæmning og udadreagerende adfærd hos en eller flere personer.

Læs om VISOs tilbud til fagfolk