Nye håndbøger om barnets lov og ICS

13-11-2023

Pr. 1. januar 2024 træder barnets lov i kraft. For at understøtte kommunernes arbejde udgiver Social- og Boligstyrelsen en helt ny håndbog, der gennemgår de centrale lovbestemmelser og kan fungere som en guide i hverdagen. Samtidig udgives en opdateret version af håndbog om ICS og udredningsværktøjet.

Barnets lov træder i kraft den 1. januar 2024 og udgør en ny hovedlov, som samler alle reglerne for støtte til børn og unge, uanset om deres støttebehov har afsæt i sociale problemer, en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse eller andre udfordringer.

Det overordnede formål med barnets lov er at styrke indsatsen for børn og unge i udsatte positioner, så de modtager den rette hjælp og støtte tidligt i deres liv.

For at støtte implementeringen af loven har Social- og Boligstyrelsen udarbejdet en ny håndbog til kommunerne. Samtidig er håndbogen om sagsbehandlingsmetoden ICS (Integrated Children’s System) og udredningsværktøjet blevet opdateret.

Håndbog om barnets lov

Håndbogen om barnets lov er et opslagsværk til rådgivere og ledere, der i det daglige arbejde skal anvende den nye lov til at støtte børn, unge og familier. Både de nye og de videreførte bestemmelser beskrives, så man får en indføring i, hvad barnets lov indebærer.

Håndbogen er udformet som en guide, der kan understøtte sagsbehandlingen og omsætningen af loven i praksis. Den supplerer dermed lovteksten og de kommende vejledninger. Håndbogen gennemgår centrale bestemmelser i barnets lov og beskriver, hvad de indebærer for den konkrete sagsbehandling og for samarbejdet med børnene, de unge og deres familier.

Sammen med bogen udgiver Social- og Boligstyrelsen supplerende materialer i form af en poster, som giver et overblik over centrale bestemmelser i barnets lov, og en vejviser, som illustrerer udvalgte udsnit af et sagsforløb.

Håndbog om ICS og udredningsværktøjet

Håndbogen om ICS (Integrated Children's System) og udredningsværktøjet, der udkom første gang i 2018, er blevet designet på ny og opdateret, så den afspejler det juridiske grundlag i barnets lov.

Selve ICS og udredningsværktøjet er uændrede, og håndbogen vil i høj grad være genkendelig for tidligere brugere.

Praktisk info

Begge håndbøger er tilgængelige digitalt på Social- og Boligstyrelsens hjemmeside.

Hent håndbogen om barnets lov og supplerende materialer

Hent håndbogen om ICS og udredningsværktøjet

Midt i december 2023 får alle kommuner tilsendt trykte udgaver af håndbøgerne. Alle nuværende rådgivere på børne- og ungeområdet samt relevante ledere får egne håndbøger.

I december åbner vi for bestilling af ekstra håndbøger på vores hjemmeside. Det kan fx være til nye ansatte, kolleger fra andre afdelinger, interesserede fra udfører- og almenområdet eller studerende på fx socialrådgiveruddannelsen. Vi opkræver porto for forsendelser, mens selve håndbøgerne er gratis.

Kontakt

Spørgsmål om Håndbog om barnets lov kan rettes til projektleder Mette Bøgelund Frederiksen.

Spørgsmål om Håndbog om ICS og udredningsværktøjet kan rettes til projektleder Amanda Laurvig Haugaard.

Kontaktinfo fremgår her på siden.

Kontakt

Mette Bøgelund Frederiksen
Fuldmægtig

Kontakt

Amanda Laurvig Haugaard
Fuldmægtig

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her