Ny udgivelse om tilbud i overgangen fra den regionale psykiatri til socialpsykiatrien

11-10-2023

Mange borgere, der udskrives efter indlæggelse i psykiatrien, har brug for et midlertidigt tilbud, indtil de kan få den relevante støtte i socialpsykiatrien. Ro og restitution for borgerne samt et godt samarbejde mellem region og kommune er centralt for disse tilbud. Det fremhæves i en ny erfaringsopsamling.

Mange borgere, som udskrives fra den regionale psykiatri, oplever lang ventetid på at få den rette indsats i kommunen. Andre er færdigbehandlede, men kan ikke udskrives, fordi der ikke er det rette tilbud til dem. Manglende eller utilstrækkelige tilbud i socialpsykiatrien øger risikoen for genindlæggelser, ligesom det kan medføre, at borgernes problemer forværres.

På baggrund af anbefalinger i Psykiatriplanen har Folketinget besluttet, at der i højere grad skal tilbydes fleksible pladser til borgere, der befinder sig i overgangen mellem den regionale psykiatri og socialpsykiatrien, og som ikke allerede modtager den tilstrækkelige og relevante sociale støtte i kommunen.

VIVE har, på bestilling fra Social- og Boligstyrelsen, lavet en undersøgelse af eksisterende ordninger, som tilbyder et sådant midlertidigt ophold. Vidensafdækningen skal anvendes som led i Social- og Boligstyrelsens udvikling og afprøvning af afklaringspladser som en ny type af tilbud i socialpsykiatrien (se boks). 

Hvad er vigtigt i et sådant tilbud?

VIVEs rapport indeholder erfaringer fra tre tilbud: POLARIS i Herning Kommune, MPO-projektet i Holstebro Kommune og Pitstop i Aarhus Kommune.

De tre tilbud er meget forskellige og giver derfor ikke et samlet bud på, hvad ordningen skal indeholde, eller hvordan den skal organiseres. På tværs af undersøgelsen vurderes dog, at tilbuddene er meningsfulde, har stor betydning for borgerne, og at samarbejdet på tværs af sektorer og aktører fungerer godt.

Trods forskelle mellem de tre tilbud er der også flere ensartede erfaringer med, hvad der er virksomt i samarbejdet om og med borgerne. Rapporten fremhæver bl.a.:

Koordination og gensidigt kendskab

Et velfungerende samarbejde mellem regionen og kommunen er afgørende for, at den enkelte borger kan få et meningsfuldt og sammenhængende forløb. Det er vigtigt, at alle involverede i borgerens forløb har forståelse for og kendskab til hinandens fagområde og tilgange.

Det gode samarbejde er også karakteriseret ved, at der er tæt koordination og klare aftaler om ansvarsfordeling og overlevering af viden. Det kan fx sikres gennem gentagne fysiske møder og faste kontaktpersoner. 

Det er vigtigt med faste kontaktpersoner for medarbejdere på tværs af sektorer og aktører, og at der er så stor kontinuitet i kontakten til borgere som muligt.

Ro og restitution

Ro og restitution er nøgleord i indsatsen. Fælles for mange af borgerne er, at deres liv kan være præget af ustabilitet og uforudsigelighed. Et vigtigt fokus i indsatsen er derfor at skabe ro og stabilitet i den enkeltes liv.

Borgerne kan fx have brug for hjælp til blandt andet økonomi, boligsituation, lægekontakt, medicin, sundhedskort og MitID, som er vigtigt for at få hverdagen til at fungere. Indsatsen bør tilpasses den enkelte borger og samtidig være helhedsorienteret.

Hent udgivelsen om fleksible pladser

Udviklingsprojekt på vej

Rapportens resultater skal – sammen med anden viden – bruges til at udarbejde en overordnet model for et midlertidigt tilbud, der skal forbedre overgangen fra den regionale psykiatri til støtte i kommunen.

Tilbuddet kaldes for afklaringspladser. Forventningen er bl.a., at tilbuddet kan skabe bedre trivsel for borgerne, så antallet af genindlæggelser i psykiatrien reduceres, og der bliver mindre behov for sociale indsatser.

Modellen skal udvikles og afprøves i samarbejde med 4-5 kommuner fra 2024-26 med støtte fra en ansøgningspulje. Kommuner, der er interesseret i at deltage i projektet, skal sende deres puljeansøgning til Social- og Boligstyrelsen senest 13. november 2023.

Få mere at vide om ansøgningspuljen

Kontakt

Mette Milling Mortensen
Fuldmægtig

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her