Ny evaluering: Styrket familiebehandling fremmer trivsel og forebygger anbringelse

17-08-2023

En ny mentaliseringsbaseret indsats kan hjælpe udsatte familier til en bedre hverdag, præget af mere stabilitet, struktur og trivsel. Det fremgår af en evaluering, der også viser, at familiebehandlingen i mange tilfælde har
forebygget en anbringelse.

Forældre spiller en helt central rolle for børns opvækst, trivsel og grundlæggende udvikling. Det gælder også forældre til udsatte børn og unge.

I nogle af disse familier er der imidlertid - trods forskellige former for tidligere hjælp - så komplekse udfordringer, der kan gå ud over forældrenes evne til at varetage omsorgen for deres børn.

Det er baggrunden for, at der i 2019 blev afsat midler til at udvikle og evaluere en ny og styrket form for familiebehandling, målrettet meget udsatte familier. Sigtet med indsatsen er at stabilisere situationen i familien og vende en bekymrende udvikling, så både forældre og børn kommer i bedre trivsel, og en evt. anbringelse kan forebygges.

Projektet er nu blevet evalueret, og der er samtidig udarbejdet en detaljeret beskrivelse af indsatsen.

Markante forbedringer i trivslen

Evalueringen finder, at trivslen i familierne er steget markant i indsatsperioden. Børnenes problemadfærd er mindsket, og familierne fremhæver, at deres børn har fået det bedre og er blevet mere rolige og trygge.

Der er indført bedre rutiner i hverdagen, som har givet mere overskud til andre aktiviteter, og forældrene oplever mere struktur, ro og stabilitet i familiens hverdag. I forlængelse heraf ses et fald i forældrenes stressbelastning, omend niveauet fortsat er
højt.

Familierne er generelt positive i forhold til samarbejdet med deres familiebehandler både ved starten og slutningen af indsatsen. De oplever, at de har tillid til fagpersonerne, fordi de bliver lyttet til og mødt med forståelse og anerkendelse.

Det vurderes også, at den styrkede familiebehandlingsindsats har gjort, at man har undgået anbringelse i størstedelen (73 %) af de familier, hvor der ellers var risiko for, at barnet skulle anbringes.

De familier, der har haft mindre udbytte af indsatsen, er bl.a. familier, som ikke er motiverede for samarbejde og familier med misbrugsproblemer, svære psykiske udfordringer eller lavt kognitivt niveau. Der har også været særlige udfordringer i
familier, hvor forældrene ikke har været enige med kommunen i baggrunden for at indsatsen blev iværksat, eller hvor der undervejs i forløbet er truffet afgørelse om anbringelse.

Selve indsatsen

Den styrkede familiebehandling bygger på et mentaliseringsbaseret fundament og rummer flere kerneelementer. Centralt står bl.a. et systematisk arbejde med samarbejdsalliancen, fokus på en sammenhængende indsats, tilknytning til almenområdet og fokus på familiens brede netværk.

Indsatsen tilrettelægges fleksibelt, idet der kan skrues op og ned for intensiteten af elementerne ud fra familiens skiftende behov.

Hent evalueringen af familiebehandlingsindsatsen

Hent beskrivelsen af familiebehandlingsindsatsen

Fakta om projektet

Indsatsen er udviklet og modnet i et samarbejde mellem den daværende Socialstyrelse og kommunerne Randers, Jammerbugt, Hvidovre og København.

Både evalueringen og indsatsbeskrivelsen er udarbejdet af Implement og Socialt Udviklingscenter SUS.

Kontakt

Ida Lautrop-Rasmussen
Fuldmægtig

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her