MOVE findes nu også som gruppebehandling

11-05-2023

En ny evaluering viser lovende resultater af MOVE gruppebehandling. Metoden er en videreudvikling af MOVE som individuel behandling, der har vist positive resultater for unge med rusmiddelproblemer.

MOVE er en evidensbaseret behandlingsmetode, der tidligere er afprøvet som individuel indsats til unge i alderen 15 til 25 år med rusmiddelproblemer. Der er tale om en kombinationsbehandling, der består af Den motiverende samtale, kognitiv adfærdsterapi og forskellige strukturelle elementer, herunder gavekort.

Resultaterne har været positive, og da mange kommuner også gerne vil kunne tilbyde en effektiv gruppebehandling, blev det besluttet at prøve at udvikle en version af MOVE til dette formål.     

Projektet blev gennemført i 2019-22 af Socialstyrelsen- og Boligstyrelsen i samarbejde med seks kommuner og er nu blevet evalueret af Center for Rusmiddelforskning.  

Hovedresultater af evalueringen

Det vurderes overordnet, at resultaterne af MOVE gruppeindsats er lovende, og det fremgår, at de unge, der modtog indsatsen, har opnået betydeligt bedre resultater end en naturlig kontrolgruppe, der modtog standardbehandling.

Konkret viser evalueringen blandt andet, at 

  • næsten halvdelen af de unge er hashfri seks og ni måneder efter, de er indskrevet i behandling, og ca. en tredjedel er stoffri seks måneder, efter de er indskrevet i behandling,
  • trivslen gennemsnitligt er forbedret og andelen af unge, der er svært belastede, halveres
  • stoffrihed forudsiges meget stærkt af den unges stofbelastning ved indskrivning. Jo mere stofbelastet, desto mindre sandsynlighed for stoffrihed ved sidste session
  • udgiften til MOVE som gruppebehandlingen er lidt lavere pr. deltager end individuel MOVE behandling.

De to udgaver af MOVE

Evalueringen sammenligner de to versioner af MOVE og konstaterer her, at behandlingsresultaterne af hhv. den individuelle og den gruppebaserede indsats matcher hinanden ved opfølgningen seks måneder efter.

Det gør sig dog ikke gældende ved opfølgningen ni måneder efter, hvor de unge, der har modtaget MOVE som gruppebehandling, i mindre grad har opnået stoffrihed, selvom mange er stoppet med at ryge hash.

Det kan ifølge evalueringen skyldes flere forhold, herunder at de unge, der har modtaget MOVE som gruppebehandling, gennemgående er mere belastede end dem, der har fået MOVE som individuel indsats.

Blandt andet var der i gruppeforløbene markant flere, der var svært alkoholbelastede og havde et betydeligt større forbrug af centralstimulerende stoffer, særligt kokain.

Gruppestørrelsen er central

Evaluator påpeger forskellige opmærksomhedspunkter, der vurderes som essentielle for at gruppebehandlingen kan fungere.

Blandt andet fremhæves, at grupperne skal være af et vist omfang for, at der opstår den nødvendige dynamik mellem gruppedeltagerne. Gruppens størrelse viser sig også have afgørende betydning for at den unge forbliver i behandling og har udbytte af den.  

Kommunerne har her været udfordret af restriktionerne i forbindelse med COVID19-pandemien, der gjorde det vanskeligt for især nogle af dem at etablere grupper med nok deltagere.  

Hent evalueringen af MOVE som gruppebehandling

Metodemanual

Samtidig med evalueringen er der udgivet en metodemanual for MOVE som gruppeindsats til behandlingstilbud, der ønsker at anvende metoden.

Hent manualen til MOVE som gruppebehandling

Både evalueringen og manualen er udarbejdet af Center for Rusmiddelforskning for Social- og Boligstyrelsen.

Kontakt

Lone Kæstrup
Specialkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her