Bredt partnerskab har investeret i udsatte børns skolegang

14-09-2023

Nogle børn blev særlig hårdt ramt af nedlukningen under corona-epidemien. Et partnerskab mellem staten, KL, Novo Nordisk Fonden og Egmont Fonden gav sidste år nye muligheder for at understøtte læring og trivsel blandt skolebørn i 23 kommuner. Første del af evalueringen er netop offentliggjort.

Time efter time foran PC’en. Det kan lyde som favoritbeskæftigelsen for mange skolebørn, men da skærmundervisning blev dagligt vilkår under COVID-nedlukningerne, ramte det mange hårdt - især blandt børn i udsatte positioner.

De lærte mindre under de lange perioder med hjemmeundervisning, og for manges vedkommende gik tiden væk fra kammerater og skole ud over både trivslen og lysten til at lære.

Derfor investerede regeringen og et bredt flertal af Folketingets partier i samarbejde med Novo Nordisk Fonden, Egmont Fonden og KL sidste år i særlige undervisningsindsatser for udsatte børn. I alt 23 kommuner fik andel i de ekstraordinære midler, der især blev omsat til tolærerordninger og undervisning i små grupper.

Værdifuldt partnerskab

Social- og Boligstyrelsen har endnu kun få erfaringer med denne form for offentlige-private partnerskaber, men det tætte samarbejde har i høj grad givet mening. Det vurderer både styrelsen og Novo Nordisk:

”På tværs af deltagerne har alle i partnerskabet været drevet af en fælles faglig ambition om at øge børn og unges trivsel og læring efter de lange perioder med skolelukninger og isolation. Vi er nået langt bredere ud og haft større gennemslagskraft, end hvis vi var gået ud hver for sig”, siger vicedirektør i Social- og Boligstyrelsen Jakob Lynge Lind.

”COVID-19 har vist os, hvor vigtigt det er, at offentlige og private aktører kan indgå i partnerskaber, når det drejer sig om at tackle store samfundsudfordringer. Det er noget, der ligger Novo Nordisk Fonden meget på sinde i disse år, og derfor har vi også været glade for at bidrage til denne fælles indsats for at højne danske skolebørns trivsel og læring efter COVID-19,” siger Søren Nedergaard, Chief Operating Officer i Novo Nordisk Fonden.

Hovedresultater af evalueringen

Initiativet evalueres af VIVE. Den første delrapport er netop offentliggjort og har fokus på implementeringen og de umiddelbare virkninger af indsatserne:

Størstedelen af lærerne er tilfredse med indsatserne, og fire ud af fem undervisere vurderer, at indsatserne er relevante for elevernes udfordringer og behov. Halvdelen af underviserne oplever dog ikke, at de har haft tid nok til at planlægge indsatserne.

Evalueringen viser også, at det er centralt for lærerne at modtage kompetenceudvikling, og at oplevelsen af tilfredshed og relevans er større, hvis de inddrages i tilrettelæggelsen af indsatsen og får mulighed for systematisk sparring og evaluering.

Elevernes erfaringer er lidt mere blandede. Fx oplever otte ud af ti en lettere adgang til hjælp, når der er to voksne i undervisningen, men halvdelen af eleverne oplever samtidig, at de bliver forstyrret af larm i timerne, selvom der er to voksne til stede.

Hent evalueringen om skoleindsatser

Implementeringserfaringerne er omsat til et inspirationshæfte med gode råd til implementering af skoleunderstøttende indsatser.

Hent inspirationshæftet

Den anden evalueringsrapport forventes at udkomme i 2024 og vil have fokus på virkningerne for børnenes trivsel og faglige udvikling.

Fakta om initiativet

  • 188 skoler har arbejdet med de vidensbaserede indsatser.
  • I alt 9.500 elever har fået en eller flere understøttende indsatser i perioden fra marts til december 2022.
  • Novo Nordisk Fonden har stået for finansieringen sammen med staten
  • KL og Egmont Fonden har støttet initiativet og evalueringen med viden om udsatte børns læring og uddannelse.
  • Social- og Boligstyrelsen og Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har rådgivet kommunerne om implementeringen
  • Villum Fonden har bidraget med finansiering i en tidligere fase af partnerskabets arbejde.

Kontakt

Julie Møller-Høy Worm

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her