Børn udsat for overgreb kan fremover tilbydes traumefokuseret behandling

29-06-2023

Kun få kommuner har et specialiseret tilbud til børn og unge, der har været udsat for seksuelle overgreb. Men ny evaluering viser, at såkaldt traumefokuseret kognitiv adfærdsterapi (TF-CBT) kan skabe markante positive resultater. Modellen, der er afprøvet i Børnehus Syd, skal derfor udbredes til hele landet, også til børn udsat for vold.

Børn og unge, der har været udsat for seksuelle overgreb, har stor risiko for at udvikle traumer samt langvarige psykiske lidelser, misbrug og dårligt fysisk helbred. Derfor er det vigtigt at tilbyde dem en effektiv behandling.

Det er en kommunal opgave at yde støtte til børn og unge udsat for seksuelle overgreb, men kun få kommuner har et specialiseret tilbud til målgruppen.

En ny evaluering peger på, at såkaldt traumefokuseret kognitiv adfærdsterapi (TF-CBT) er meget velegnet til at behandle blandt andet PTSD-symptomer. Evalueringen viser, at der efter endt behandling ses en markant reduktion i symptomer på PTSD, depression og negative tanker samt en forbedret trivsel hos børnene og de unge.

Modellen er afprøvet i Børnehus Syd

TF-CBT-behandlingsmodellen er afprøvet i Børnehus Syd, som dækker kommunerne i Region Syd.

Modellen, der også har været brugt med succes blandt andet i Norge igennem 15 år, er en manualbaseret behandling bestående af komponenter, som kan anvendes fleksibelt og tilpasses det enkelte barn og den enkelte families behov.

Barnet modtager TF-CBT-behandling over 15 sessioner af en fast behandler. Behandleren giver også 15 sessioner til barnets forælder (som ikke må være krænkeren) eller anden omsorgsgiver. Her er der fokus på, hvordan omsorgsgiveren bedst muligt kan støtte barnet.

Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, VIVE, har tilpasset modellen til den danske kontekst. VIVE har desuden fulgt implementeringen af behandlingsmodellen og afslutningsvis foretaget evalueringen.

Markante fald i PTSD og depression

Evalueringen viser blandt andet, at:

  • Andelen af børn og unge, der opfylder kravene til en PTSD-diagnose, faldt fra 85 pct. ved opstart til 54 pct. ved afslutning af forløbet.
  • Andelen, der opfyldte kriterierne for en klinisk depression, faldt tilsvarende betragteligt fra 81 pct. ved opstart til 31 pct. ved afslutning.
  • Resultaterne er statistisk signifikante.

Evalueringen viser også, at der blandt børn og unge er:

  • Et markant fald i omfanget af negative traumerelaterede tanker.
  • En markant forbedret trivsel og en større glæde ved livet.

Læs evalueringen af traumefokuseret behandling

Politisk ønske om national udbredelse

Modellen er udviklet som led i Udviklings- og investeringsprogrammet (UIP), og erfaringerne er samlet set så gode, at der er grundlag for en national udbredelse.

Social- og boligministeren og ordførerkredsen bag UIP har på baggrund af de lovende resultater besluttet at udbrede TF-CBT-behandlingstilbuddet til alle børnehuse, så der skabes grundlag for et virksomt nationalt behandlingstilbud til børn med traumer efter seksuelle overgreb. Målgruppen er i den forbindelse udvidet til også at omfatte børn udsat for vold.

Information om udbredelsen af TF-CBT-behandling vil blive annonceret her på sbst.dk og i Social- og Boligstyrelsens nyhedsbrev.

Læs mere om Udviklings- og investeringsprogrammet 

Fakta om Traumefokuseret kognitiv adfærdsterapi (TF-CBT)

 TF-CBT står for Trauma-Focused Cognitive Behavioral Therapy. Metoden er udviklet i USA. Formålet med behandlingen er at lære ofrene og deres nærmeste omsorgsperson:

  1. At håndtere traumerelaterede følelses- og adfærdsmæssige problemer.
  2. At se problemerne i øjnene og løse dem på en sikker måde.
  3. At integrere deres traumeerfaring og hjælpe dem med at komme videre i livet på en sikker og positiv måde.

Kontakt

Rasmus Bruun
Leder af Tværgående Praksisudvikling og Inddragelse

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her