Ny håndbog om senfølger efter seksuelle overgreb

03-10-2022

Angst. Social isolation. Problemer med rusmidler. Følgevirkningerne af seksuelle overgreb i barn- og ungdommen kan have mange udtryk. Socialstyrelsen lancerer nu en håndbog om, hvordan man kan hjælpe og støtte voksne, der kæmper med senfølger efter seksuelle overgreb.

Det kan sætte spor langt ind i voksenlivet, hvis man som barn eller ung udsættes for seksuelle overgreb.

Mange, der har været udsat for seksuelle overgreb som barn eller ung, udvikler psykiske og sociale senfølger, som fx kan vise sig som et problematisk forbrug af rusmidler, angst, lavt selvværd, social isolation, vanskeligheder ved at danne relationer og udfordringer med at fastholde et arbejde. Nogle får også fysiske senfølger.

Når senfølger er usynlige

En del mennesker med senfølger efter seksuelle overgreb kommer i kontakt med kommunen for at få hjælp og støtte til at håndtere de udfordringer, de kæmper med. Måske modtager de rusmiddelbehandling, støttetilbud i socialpsykiatrien eller får et særligt forløb i jobcentret.

Men ofte er den grundlæggende årsag – barndommens overgreb – usynlig, og det kan hindre, at indsatsen får den ønskede virkning.

Det er derfor vigtigt, at kommunale fagpersoner i højere grad bliver opmærksomme på målgruppen og bliver klædt på til at møde voksne med senfølger efter seksuelle overgreb på en hensigtsmæssig måde.
 
Socialstyrelsen har udarbejdet en håndbog, som først og fremmest skal være med til at styrke indsatsen til voksne med senfølger, så de i højere grad bliver set, hørt og får den rette hjælp.

Samtidig er det håbet, at bogen kan være med til at nedbryde det tabu og den berøringsangst, som senfølger efter seksuelle overgreb kan være forbundet med, og som kan være en stor barriere for både borgere og fagpersoner. 

Viden og værktøjer til dig som fagperson

Håndbogen indeholder aktuelt bedste viden, inspiration og faglige råd til, hvor¬dan du som kommunal fagperson kan hjælpe og støtte senfølgeramte med deres aktuelle udfordringer.

Du kan også finde konkrete praksisredskaber, refleksionsspørgsmål og brugerfortællinger.

Ved at læse håndbogen kan du bl.a. få svar på spørgsmålene:

  • Hvad er senfølger efter seksuelle overgreb?
  • Hvilken betydning kan senfølger efter seksuelle overgreb have for samarbejdet med kommunale fagpersoner?
  • Hvad kan man helt konkret gøre før, under og efter et møde med en borger, som man enten tror eller ved har senfølger?
  • Hvilke tilbud er der til voksne med senfølger, som man kan henvise til?

Håndbogen er målrettet kommunale fagpersoner, som gennem deres arbejde kan møde voksne med senfølger efter seksuelle overgreb. Den henvender sig både til medarbejdere og ledere.

Håndbogen findes både i en trykt og en digital udgave. Begge bøger er gratis.

Håndbog: Senfølger efter seksuelle overgreb

Refleksionskort og plakater

Socialstyrelsen har udarbejdet refleksionskort, der kan bruges til at understøtte den faglige dialog om indsatsen til voksne med senfølger efter seksuelle overgreb.

Hvert kort indeholder en case og en række refleksionsspørgsmål, som kan være afsæt for drøftelser, fx på et teammøde eller en temadag.

Der er også lavet plakater, der generelt skal sætte fokus på området, herunder tabuer og barrierer for den svære samtale. Plakaterne kan fx sættes op i et fællesrum, en personalestue eller i et venteværelse.

Håndbog, refleksionskort og plakater

Opdatering 4. oktober 2022: Overskriften er ændret fra: "Ny håndbog om seksuelle overgreb" til "Ny håndbog om senfølger efter seksuelle overgreb". Red.

Håndbogen er en del af den politiske handlingsplan (2021) for en styrket indsats til voksne med senfølger efter seksuelle overgreb.

Handlingsplanen er tilgængelig på Social- og Ældreministeriets hjemmeside:

Hent handlingsplan (pdf)

Kontakt

Celine Jarlskov
Fuldmægtig