Kurser i sagsbehandling på handicapområdet

16-12-2022

Ønsker I at løfte den juridiske og socialfaglige kvalitet i sagsbehandlingen? I samarbejde med Ankestyrelsen tilbyder Socialstyrelsen nye kurser, der skal bidrage til at sikre retssikkerhed og inddragelse i egen sag for børn og voksne med funktionsnedsættelser.

Tillid, inddragelse og retssikkerhed. Det er nøgleordene for et nyt kursustilbud til kommunerne, som skal være med til at sikre, at børn og voksne med psykiske eller fysiske funktionsnedsættelser får den rette hjælp fra første færd.

Kurserne tilbydes af Socialstyrelsen og Ankestyrelsen i fællesskab og sætter fokus på at styrke både den juridiske og den socialfaglige kvalitet i sagsbehandlingen på hele handicapområdet. Vi retter derfor dels blikket mod at understøtte forståelsen af de relevante regler, dels mod den socialfaglige praksis.

Formålet er at styrke myndighedsarbejdet hos den enkelte rådgiver og dermed bidrage til, at borgere i alle aldre både får en lovmedholdelig sagsbehandling og oplever et tillidsfuldt samarbejde med kommunen.

Kurserne tilbydes i perioden 2023-2025 og vil tage forskellige temaer op. I første halvår 2023 er der fokus på inddragelse på handicapområdet.

Kursus om inddragelse på handicapområdet

Gennem kurset om inddragelse på handicapområdet kan I forvente at få:

  • Hjælp til at styrke kvaliteten i sagsbehandlingen gennem oplæg, sparring og vidensdeling.
  • Gennemgang af reglerne om borgerinddragelse.
  • Introduktion til konkrete redskaber til inddragelse, der kan anvendes i sagsbehandlingen.

Som kursusdeltagere vil I få indblik i tilgange og metoder, der kan styrke inddragelsen i praksis. I bliver skarpe på, hvordan borgerens stemme tydeliggøres i de forskellige sagsbehandlingsfaser – kontakt, sagsoplysning, afgørelse og opfølgning. Centralt er, at man gennem inddragelse opnår en bedre indsigt i den enkelte borgers behov.

Deltagelse

Kurserne om inddragelse på handicapområdet varer en enkelt dag og bliver tilbudt som fysiske kurser i Aarhus og København og som virtuelt kursus, der kan tilgås af alle.

Kursus i Aarhus og København

Her kan I mødes fysisk på tværs af landet med de muligheder, det giver for dialog og erfaringsudveksling. Tilmeldingen foregår via NemTilmeld:

Virtuelt kursus

Kurset holdes den 23. maj 2023 over Zoom og giver ligesom de fysiske kurser mulighed for dialog og læring på tværs af kommuner. Tilmeldingen foregår via NemTilmeld:

Målgruppe

Kommunale sagsbehandlere på børne- og voksenhandicapområdet.

Hvis du vil vide mere

Kursustilbuddet hører under det samlede initiativ Retssikkerhed og tillid på handicapområdet.

Opdatering 9. februar 2023: Det fremgik tidligere, at der også var mulighed for at rekvirere et fysisk kursus til egen kommune. Tilbuddet er ikke længere tilgængeligt. Nyheden er opdateret i overensstemmelse hermed. Red.

Kontakt

Jennifer Nim Rushton
Fuldmægtig

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her