Pulje: Driftsstøtte til landsdækkende handicaporganisationer og -foreninger

17-03-2020

Der er udmeldt en ansøgningspulje til driftsstøtte til landsdækkende handicaporganisationer og -foreninger. Bemærk! Ansøgningsfristen er udskudt til 16. april 2020 kl. 12.00.

Socialstyrelsen har udmeldt en ansøgningspulje på 85,0 mio. kr. mio. kr., til landsdækkende handicaporganisationer og -foreninger. Beløbet er et acontobeløb, og der forventes en efterregulering i løbet af 2021.

Formålet med ansøgningspuljen er at yde driftstilskud til sådanne organisationer og -foreninger med henblik på at styrke deres arbejde på det sociale område både i form af generel interessevaretagelse og konkrete aktiviteter for personer med handicap.

Målgruppe

Målgruppen for ansøgningspuljen er personer med handicap og pårørende.

Ansøgningsfrist

Bemærk! Ansøgningsfristen er udskudt til den 16. april 2020 kl. 12.00.

Hvem kan søge?

Ansøgningspuljen kan dels søges af landsdækkende handicaporganisationer og –foreninger, dels af paraplyorganisationer på handicapområdet. Der er forskellige ansøgningsskemaer til de to grupper.

Ansøgere skal være opmærksomme på, at indtægter, der vedrører udgifter, der refunderes, og som følger udgiften

såsom løntilskud, barselsrefusion og lign. ikke kan medregnes i beregningen af indtægter på oplysningsskemaet i bilag 1. Se vejledningen.
Yderligere oplysninger og adgang til at søge

Der tale om delpulje. Den samlede ansøgningspulje omfatter desuden en delpulje til landsdækkende foreninger for en eller flere sjældne diagnoser.

Se nyheden om delpuljen vedr. sjældne diagnoser

 

Senest opdateret 17-03-2020

Kontakt

Tilskudsadministration

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her