Pulje: Driftsstøtte til landsdækkende foreninger for sjældne diagnoser

17-03-2020

Der er udmeldt en ansøgningspulje til driftsstøtte til landsdækkende foreninger for sjældne diagnoser. Bemærk! Ansøgningsfristen er udskudt til 16. april 2020 kl. 12.00.

Socialstyrelsen har udmeldt en ansøgningspulje på 2,1 mio. kr. mio. kr., til landsdækkende foreninger for en eller flere sjældne diagnoser eller sjældne handicap. Beløbet er et acontobeløb, og der forventes en efterregulering i løbet af 2021.

Formålet med ansøgningspuljen er at yde driftstilskud til sådanne foreninger med henblik på at styrke deres arbejde på det sociale område både i form af generel interessevaretagelse og konkrete aktiviteter for personer med handicap.

Målgruppe

Målgruppen for ansøgningspuljen er personer med handicap og pårørende.

Ansøgningsfrist

Bemærk! Ansøgningsfristen er udskudt til den 16. april 2020 kl. 12.00.

Hvem kan søge?

Ansøgningspuljen kan dels søges af landsdækkende foreninger for sjældne diagnoser eller sjældne handicap, dels af paraplyorganisationer på handicapområdet. Der er forskellige ansøgningsskemaer til de to grupper.

Ansøgere skal være opmærksomme på, at indtægter, der vedrører udgifter, der refunderes, og som følger udgiften

såsom løntilskud, barselsrefusion og lign. ikke kan medregnes i beregningen af indtægter på oplysningsskemaet i bilag 1. Se vejledningen.
Yderligere oplysninger og adgang til at søge puljen

Der er tale om delpulje. Den samlede ansøgningspulje omfatter desuden en delpulje til landsdækkende handicaporganisationer og -foreninger

Se nyheden om delpuljen til landsdækkende handicaporganisationer og -foreninger

 

Senest opdateret 17-03-2020