Nye skemaer til indberetning af magtanvendelse

19-12-2019

Socialstyrelsen har revideret de skemaer, der skal bruges til registrering og indberetning af magtanvendelse på voksenområdet. Det sker på baggrund af de nye magtanvendelsesregler, der træder i kraft 1. januar 2020. Skemaerne er samtidig blevet forenklet.

Folketinget vedtog i april 2019 nye regler for magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne med betydelig og varigt nedsat funktionsevne. De nye regler træder i kraft 1. januar 2020.

Som konsekvens af de ændrede regler har Socialstyrelsen revideret registrerings- og indberetningsskemaerne. Et serviceeftersyn af magtanvendelsesreglerne i 2017 viste, at de nuværende skemaer kan være vanskelige og tidskrævende at udfylde, og de nye skemaer er derfor også blevet forenklet.
 
Kommunerne kan i dag vælge at udarbejde deres egne skemaer, men fra og med 1. januar 2020 skal indberetning altid foretages på Socialstyrelsens skemaer.

De nye indberetningsskemaer

Der er disse nye skemaer:

  • Skema 1 a til registrering og indberetning af akutte og forhåndsgodkendte magtanvendelser på handicapområdet
  • Skema 1 b til registrering og indberetning af akutte og forhåndsgodkendte magtanvendelser på demensområdet
  • Skema 2 til registrering og indberetning af flytning uden samtykke
  • Skema 3 til ansøgning om kommunal afgørelse (forhåndsgodkendelse). Det er frivilligt at anvende skema 3.

Skema A, B og C til registrering og indberetning af indgreb overfor domfældte med udviklingshæmning er ligeledes blevet revideret.

Denne revision er dog af mindre omfang, da ændringen på dette område alene består i, at indgrebsmulighederne fra 1. januar 2020 fremgår af servicelovens kapitel 24 d, mens de i dag findes i kapitel 24 a.

Du finder de nye skemaer på denne side

Kend de nye regler om magtanvendelse

Baggrunden for revisionen er blandt andet, at et serviceeftersyn har vist, at de gældende regler kan være en barriere for, at de sociale tilbud kan yde den nødvendige omsorg og beskyttelse over for borgerne i de situationer, hvor gængse socialpædagogiske indsatser ikke slår til.

Socialstyrelsen har udgivet en række materialer, der informerer om de reviderede regler i let tilgængelige formater.

Der er bl.a. udgivet tre håndbøger, der henvender sig til hhv. myndighed, fagpersoner og borgere/pårørende. Der gøres opmærksom på, at hygiejnelisten i servicelovens kapitel 24 § 136 a nu er tilføjet.

Håndbøgerne kan både bestilles i trykt udgave og hentes elektronisk:

Hent eller bestil: Håndbog til myndighedspersoner om magtanvendelse

Hent eller bestil: Håndbog til fagpersoner om magtanvendelse

Hent eller bestil: Håndbog til borgere og pårørende om magtanvendelse

 

Senest opdateret 19-12-2019

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her