Temaer om Autisme

Her finder du temaer, der alle omhandler personer med autisme.

I temaerne anvendes begrebet ’autisme’ for hele autismespektret, medmindre andet er anført. Der skrives ligeledes ’personer’dækkende for både børn, unge og voksne, med mindre andet er angivet.

Autisme og skolefravær

Børn med autisme har et højere skolefravær end andre børn, og derfor er det vigtigt med tidlig opsporing af tegn på mistrivsel og en tidlig indsats