Social- og Boligstyrelsen er dannet ifm. kongelig resolution af 15. december 2022. Social- og Boligstyrelsen hører under Social-, Bolig- og Ældreministeriet.

Social- og Boligstyrelsen varetager den tidligere Socialstyrelses opgaver samt den tidligere Bolig- og Planstyrelses fagområder vedr. Center for Byggeri, Center for Bolig samt sager vedr. Christiania.

Hjemmesiden opdateres løbende som følge af ændringen. På BPST.dk findes fortsat hjemmesiden vedr. fagområder under Center for Byggeri, Center for Bolig samt sager vedr. Christiania.

Læs mere om bolig og byggeri på BPST.dk

Testområde