Inddragelse af børn og unge med handicap i egen sag

Hvad er de typiske udfordringer, når børn og unge med funksionsnedsættelser skal inddrages i deres egen sag – og hvordan kan man imødegå dem i praksis? Det sætter vi fokus på den 23. november i Roskilde og den 28. november i Århus. Vær med en af dagene og få nye greb til at understøtte inddragelse af barnets perspektiv. 

Børn og unge skal inddrages aktivt, når de har en sag i kommunen. Det følger bl.a. af Børnekonventionen, og aktuelt er der stort fokus på vigtigheden af det på baggrund af aftalen om Børnene Først. Børn og unge skal opleve at blive hørt og set, og deres perspektiver er betydningsfulde for at kunne iværksætte indsatser, der imødekommer den enkeltes behov præcist og dækkende. Spørger man børnene og de unge selv, inddrages de dog kun i begrænset omfang – og det gælder ikke mindst børn og unge med særlige behov eller funktionsnedsættelser. Det er baggrunden for den temadag, som Videnscenter om børneinddragelse og udsatte børns liv nu inviterer til. På temadagen skal vi i særlig grad  se på de udfordringer og løsninger, der kan være i praksis, når det handler om at inddrage børn og unge med funktionsnedsættelser i myndighedssagsbehandlingen.

Om formiddagen vil vi sætte fokus på dilemmaer, barrierer og særlige opmærksomhedspunkt i forhold til at inddrage børn og unge med handicap i egen sag. Der vil være oplæg om emnet fra Berit Juel Christoffersen, lektor, cand.soc. og socialrådgiver ved VIA. Eftermiddagen handler om, hvordan fagprofessionelle i praksis kan arbejde med at skabe gode rammer for inddragelse af barnet. Her vil Annette Møller, afdelingsleder, Autismecenter Nord-Bo, holde et oplæg. Undervejs vil der være drøftelser og mulighed for erfaringsudveksling på tværs af deltagerne.

Praktiske oplysninger

Der afholdes to temadage, dels  i Roskilde den 23. november og dels i Århus den 28. november, begge i tidsrummet 9.30-15. Programmet er ens de to dage, så man kan deltage der, hvor det passer bedst ind i kalender og geografi.

Tilmeld dig her

Temadagene er målrettet faglige ledere og myndighedssagsbehandlere i kommuner.

Tilmeldingsfrist til begge temadagene er 1. november.

Deltagelse er gratis.

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her