Webinarer om puljen til udbredelse af familiehuse

04-04-2024

Vil I vide mere om en aktuel pulje til at etablere eller udvide familiehuse samt muligheden for rådgivning? Social- og Boligstyrelsen afholder tre webinarer, som henvender sig til kommuner og civilsamfundsorganisationer.

Social- og Boligstyrelsen har udmeldt en pulje, hvor landets kommuner lige nu kan søge midler til at styrke den tidlige forebyggende indsats på småbørnsområdet. Der er ansøgningsfrist den 6. juni 2024.

Det er anden gang, der udmeldes en sådan pulje.

Som en del af reformen Børnene Først er der afsat midler til fire puljer, som kommuner kan søge til at etablere eller udvide et familiehus eller en familiehuslignende organisering. Den første pulje blev udmeldt i 2022. Formålet er at give kommuner mulighed for at hjælpe flere børn tidligere og bedre end i dag, fx i et familiehus, hvor sårbare småbørnsfamilier skal have let adgang til indsatser på tværs af fagområder og sektorer.

Et familiehus kan have forskellige former – det kan være et fysisk hus, eller det kan være måden, hvorpå man organiserer og skaber sammenhæng i tilbud til målgruppen. I Høje-Taastrup Kommune er man gået sammen med Mødrehjælpen i en fælles organisering, og erfaringerne med at samarbejde på tværs er gode:

”Vi har skabt en mere helhedsorienteret indsats ved, at Mødrehjælpen og kommunen er gået sammen om at oprette Familiens Hus. En indsats, hvor det er muligt at se borgerens behov og muligheder på tværs af aktører og tilbud. Det er en kæmpe styrke,” siger Pia Jessen, der er leder af Familiens Hus i Høje-Taastrup Kommune.

Læs mere om ansøgningspuljen

Webinarer for kommuner

Social- og Boligstyrelsen afholder to webinarer om familiehuse, hvor kommuner kan få afklaret eventuelle spørgsmål til projektet og ansøgningsprocessen.

Der er tale om åbne informationsmøder, hvor vi vil fortælle om projektet og puljen, og derefter besvare spørgsmål.

Tilmelding er ikke nødvendig.

Det første webinar afholdes den 15. april kl. 10.00-11.00.

Læs mere om webinaret og find link til deltagelse

Det andet webinar for kommuner afholdes den 23. maj kl. 10.00-11.00

Læs mere om webinaret og find link til deltagelse 

Webinar for civilsamfundsorganisationer

Civilsamfundsorganisationer kan få viden om familiehuse og høre om samarbejder mellem civilsamfundsorganisationer og familiehuse. Kommuner, der er interesserede i et sådant samarbejde, er også velkomne til at deltage.

Tilmelding er ikke nødvendig.

Webinaret for civilsamfundsorganisationer afholdes den 6. maj kl. 10.00 – 11.30.

Læs mere om webinaret og find link til deltagelse

 

Kontakt

Holger Kristoffersen
Fuldmægtig

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her