Webinar: Brug SØM til at beregne gevinsten af skolefraværsindsatser

22-05-2024

Det giver mening – også økonomisk – at investere i effektive indsatser til børn og unge med bekymrende skolefravær. Vær med, når vi holder webinar 26. juni 2024 og få indblik i, hvordan I kan bruge Den Socialøkonomiske Investeringsmodel (SØM) til at belyse de økonomiske gevinster, der er ved at forebygge og afhjælpe skolefravær.

Skolefravær er en af de problemstillinger på børne- og ungeområdet, der fylder i mange kommuner i disse år. Fraværet kan findes i mange grader og have mange forskellige af årsager.

Den nyeste version af Den Socialøkonomiske Investeringsmodel (SØM) rummer også målgruppen ’Børn og unge med bekymrende skolefravær’, så man nu kan beregne de økonomiske gevinster ved en succesfuld skolefraværsindsats.

Og det giver rigtig god mening – også økonomisk – at investere i effektive fraværsindsatser. Det viser en budgetøkonomisk analyse fra Social-og Boligstyrelsen. Der er både regnet på indsatser, der skal afhjælpe skolefravær, og på forebyggende tiltag, og i begge tilfælde kan der være økonomiske gevinster.

Hent analysen af indsatser mod skolefravær

Det kan I høre om

Har I i jeres kommune interesse i at høre, hvordan I kan bruge SØM til at belyse investeringspotentialet i skolefraværsindsatser, så deltag i vores webinar den 26. juni 2024.

Social- og Boligstyrelsen vil her give en kort introduktion til SØM og sætte særligt fokus på den nye målgruppe og beregninger relateret hertil.

Med udgangspunkt i blandt andet forskning, viden fra praksis og nye analyser på data om børn med bekymrende skolefravær peger vi også på hvilke offentlige ydelser og aktiviteter, der kan forventes at blive påvirket af virksomme fraværsindsatser, og hvordan vi har arbejdet med at kvalificere denne del af SØM, som kan ses som konsekvenserne af fraværsindsatserne.

Det vil også være muligt komme med inputs og idéer til, hvordan SØM fremadrettet kan understøtte arbejdet med sociale investeringer på det samlede børn- og ungeområde.

Praktiske oplysninger

Webinaret er målrettet kommunale ledere og medarbejdere med økonomi-, analyse- og socialfaglig baggrund på børn- og ungeområdet. Andre med interesse for sociale investeringer og SØM er også velkommen til at deltage.

Webinaret afholdes den 26 juni kl.13-14.30.

Det er gratis at deltage, men tilmelding er nødvendigt og foregår via NemTilmeld:

Tilmeld dig webinaret her

Link til deltagelse sendes ud til alle tilmeldte senest dagen før.

Kontakt

Kathrine Ebbe Tertz
Specialkonsulent

Hvis du vil vide mere

Du kan læse mere om Den Socialøkonomiske Investeringsmodel (SØM) på Social- og Boligstyrelsens vidensplatform social.dk.

Læs mere om SØM