Webinar: Åben Dialog med unge i psykisk mistrivsel

06-06-2024

Åben Dialog er en veldokumenteret tilgang, der sætter borgerens perspektiver i centrum og understøtter helhedstænkning og samarbejde på tværs. Vær med, når vi holder webinar 17. juni 2024 og hør mere om Åben Dialog, og hvordan tilgangen kan bruges til unge i psykisk mistrivsel. Vi tilbyder netop nu gratis kompetenceudvikling og støtte til at implementere tilgangen.

Unge i psykisk mistrivsel kan dække over mange tilstande, fx angst, depression, stress og ensomhed - ofte i kombination. Mange kommuner oplever, at målgruppen er i vækst, og at det kan være udfordrende at dæmme op for mistrivslen.

Arbejder du som leder eller medarbejder med unge i psykisk mistrivsel, så vær med, når vi holder webinar om Åben Dialog og få ny inspiration til, hvordan de unge kan støttes og inddrages som led i sagsbehandlingen.

Om Åben Dialog

Åben Dialog er en recovery-orienteret tilgang, som understøtter inddragelse og sætter den enkeltes perspektiver i centrum for indsatsen.

Der er tale om en veldokumenteret tilgang, som flere danske kommuner har positive erfaringer med, og som forskningen også viser, skaber positive resultater for deltagernes mentale trivsel. 

Det sker på dagen

På webinaret fortæller vi om tilgangen og andre kommuners erfaringer med den. Vi har særligt fokus på, hvordan tilgangen kan kvalificere jeres sagsbehandlingspraksis og det tværfaglige samarbejde omkring de unge.

I får også viden om den kompetenceudvikling og implementeringsstøtte, som Social- og Boligstyrelsen i samarbejde med Substans og Åben Dialog Fonden aktuelt tilbyder kommuner, som ønsker at implementere Åben Dialog på ungeområdet.

Vi vil fokusere på:

  • Inddragelse og medbestemmelse: Barnets Lov styrker fokus på den unges rettigheder og inddragelse. Åben Dialog er kan være en tilgang til at fremme den unges aktive deltagelse og tage afsæt i den unges perspektiver og ønsker.
  • Helhedsorienteret indsats: Åben Dialog samler den unges netværk og understøtter helhedstænkning og samarbejde på tværs.
  • Styrket relation og tillid: Åben Dialog fremmer ligeværdig kommunikation, opbygger tillid og styrker relationerne.

Målgruppe

Webinarets målgruppe er kommunale ledere og medarbejdere, fra myndighedsafdelinger, udførerenheder, PPR og KUI (Den kommunale indsats), som arbejder med unge i mistrivsel og har interesse for Åben Dialog.

Praktiske oplysninger

Webinaret afholdes 17. juni kl. 10-11 og arrangeres i samarbejde med vores leverandør Substans og Åben Dialog Fonden. Det er gratis at deltage, men tilmelding er nødvendig og skal ske senest 14. juni.

Webinaret afvikles over Zoom. Der udsendes link til deltagelsen dagen før.

Tilmeld jer webinaret

Irene Ildvedsen
Socialfaglig konsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her