Vil I have støtte til at inddrage peers i socialpsykiatrien?

01-05-2024

Peers kan skabe håb for mennesker med psykiske lidelser og styrke troen på, at det er muligt at komme sig. Social- og Boligstyrelsen tilbyder støtte til kommuner, der ønsker at arbejde systematisk med at inddrage peers i den kommunale indsats. Kommuner har nu mulighed for at tilmelde sig rådgivningsforløb, der starter i 2025.

Troen på at kunne lykkes - og det at være en del af værdifulde fællesskaber med andre, man kan spejle sig i -  kan have afgørende betydning for menneskers muligheder for at komme sig.

Peers er mennesker, der har personlige erfaringer med psykiske lidelser, men som også har gennemgået en recovery-proces og nu har overskud til at støtte andre i at få det bedre. Peers kan derfor skabe øget fokus på ressourcer, håb og mod på forandringer i tilværelsen for andre, der har psykiske lidelser.

Peers kan også bidrage til at styrke borgerens sociale netværk og tilknytning til almene fællesskaber, fx ved at bane vejen for at tage del i foreningslivet.

Vil I have støtte til at inddrage peers?

Social- og Boligstyrelsen ønsker at styrke socialpsykiatriens brug af peers og dermed understøtte arbejdet med recovery-orienteret rehabilitering som faglig tilgang (se boks).  

I perioden 2024-26 tilbydes derfor rådgivning til kommuner, der ønsker at arbejde systematisk med at inddrage peers i indsatserne. Det er underordnet, om I allerede har arbejdet med peers, eller endnu ikke har gjort jer erfaringer på området.

Kommuner har nu mulighed for at tilmelde sig rådgivningsforløb, der starter i 2025. Vi starter forløb i både januar og august 2025.

Hvad indebærer rådgivningen?

I forbindelse med rådgivningen tilbyder vi:

  • løbende vejledning i at skabe de bedst mulige forudsætninger for at etablere, videreudvikle og forankre inddragelsen af peers hos jer
  • udviklingsworkshops med jeres ledelse, medarbejdere, peers og borgere
  • kompetenceudvikling af jeres ledelse, medarbejdere og peers.

Forløbet varer halvandet år. Social- og Boligstyrelsen tilbyder rådgivning i i alt 20 kommuner. De første forløb startede op i februar 2024.

Social- og Boligstyrelsen står for rådgivningen, mens Københavns Professionshøjskole & Peer-Partnerskabet står for kompetenceudviklingen.

Her kan I se en vejledning til, hvordan I tilmelder jer rådgivningen:

Få støtte til at inddrage peers i jeres kommune

Fristen for tilmelding til forløb, der starter i januar 2025, er den 1. oktober 2024.

Deltag i et informationsmøde

Ønsker I at høre mere, inden I beslutter jer, så deltag i et af vores gratis informationsmøder, hvor vi fortæller nærmere om, hvad et rådgivningsforløb går ud på, og hvad jeres kommune kan få ud af at deltage.

Møderne foregår online og varer 45 minutter: 

Tilmeld dig informationsmødet 13. juni kl. 14:30

Tilmeld dig informationsmødet 18. juni kl. 10

Hvis du vil vide mere

Social- og Boligstyrelsen arbejder på at styrke socialpsykiatrien gennem en øget brug af recovery-orienteret rehabilitering som faglig tilgang.

I tilgangen er der fokus på at bringe borgerne tættere på et selvstændigt liv gennem indsatser, der tager udgangspunkt i borgernes potentialer og håb, ønsker og drømme for fremtiden. Vi bruger betegnelsen borgeren ved roret for denne måde at arbejde på.

En systematisk inddragelse af peers kan være én af vejene til en mere recovery-orienteret tilgang.

Læs mere på social.dk om recovery-orienteret tilgang

Se vores inspirationsguide til peer-støtte

Kontakt

Nanna Koch Hansen
Fuldmægtig

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her