Ved anbringelsen: Sådan kan I tale med børn og unge om hverdagslivet

04-04-2024

Det er et radikalt indgreb i hele familiens liv, når et barn eller en ung anbringes uden for hjemmet, og hverdagen skal fungere på nye præmisser. Social- og Boligstyrelsen udgiver nye dialogkort til samtalerne mellem familien, anbringelsesstedet og kommunen.

Hvor meget bestemmer de voksne dér, hvor jeg skal bo? Hvad skal jeg sige til mine klassekammerater om det hele? Kan jeg fortsætte til fodbold? Hvornår får jeg mine forældre at se?

11.338 børn og unge var i 2022 anbragt uden for hjemmet. Det kan der være mange årsager til. Men uanset grunden er det en begivenhed, der vender op og ned på tilværelsen for de børn og unge, det drejer sig om, og de kan have mange spørgsmål og bekymringer.

De har derfor også brug for - og ret til - at blive lyttet til og inddraget i forhold, der betyder noget for dem i deres hverdag.

Social- og Boligstyrelsen udgiver nu nye dialogkort, der giver inspiration til, hvordan samtalerne med barnet/den unge og forældrene kan tilrettelægges og afholdes.

Dialogkortene henvender sig til alle fagpersoner, der er omkring barnet/den unge, fx plejeforældre, pædagogisk personale og myndighedsafdelingernes børne- og ungerådgivere.

Aldersinddelte kort

I en introduktion til dialogkortene udfoldes redskabet samt relevante opmærksomhedspunkter og temaer i forbindelse med samtalerne.

Der er også udarbejdet en kort guide, der vejleder i den konkrete brug af dialogkortene og kommer med gode råd til, hvordan man kan arbejde med en inddragende og samarbejdende tilgang på møderne med familien.

Dialogkortene består af en række billeder, hvor der er angivet forslag til emner i barnets og den unges hverdagsliv, som kan være vigtige at komme omkring. Det kan være emner som lommepenge, tøj, sociale medier, telefon, venner, fritidsliv, højtider m.v.

Til hvert billede er der formuleret tekst og spørgsmål, som kan bruges under samtalen. Kortene kan medbringes til samtaler og møder med barnet og den unge og bruges som udgangspunkt for dialogen.

Dialogkortene er opdelt i fem aldersgrupper fra 0 til 18 år. Valget af dialogkort skal dog også foretages ud fra barnets eller den unges kognitive og følelsesmæssige udviklingsniveau og ikke kun efter alder.

Dialogredskabet udgives som en del af aftalen om Børnene først. Redskabet understøtter god inddragelsespraksis og medbestemmelse for børn, som er anbragt uden for hjemmet i tråd med barnets lov.

Hent det samlede dialogredskab

Kontakt

Lisbeth Buur Ravn Clemmensen
Fuldmægtig

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her