Undersøgelse på det mest specialiserede socialområde udskudt til marts

29-02-2024

Social- og Boligstyrelsen igangsætter 12. marts 2024 en spørgeskemaundersøgelse blandt leverandører af indsatser på det mest specialiserede socialområde. Undersøgelsen skal give indblik i tilbudsstrukturen for otte af de målgrupper, der er omfattet af den nationale koordinationsstruktur. Undersøgelsen er udskudt et par uger ift. det oprindeligt annoncerede.

Social- og Boligstyrelsen skal via den nationale koordinationsstruktur sikre, at der eksisterer det fornødne udbud af højt specialiserede indsatser og tilbud til en række små og/eller komplekse målgrupper på socialområdet. Det gør vi blandt andet ved at følge udviklingen i målgrupper, tilbud og indsatser og indsamle og formidle viden.

Aktuelt har vi særligt behov for at få indblik i tilbudsstrukturen for otte specifikke målgrupper. Vi igangsætter derfor en spørgeskemaundersøgelse blandt relevante leverandører her i marts.

De otte målgrupper er:

  • Personer med autismespektrumforstyrrelse og spiseforstyrrelse
  • Voksne med en hjerneskade erhvervet efter 18 års alderen med behov for avanceret eller specialiseret rehabilitering
  • Personer med svær udviklingshæmning og psykisk lidelse
  • Børn og unge med alvorlig synsnedsættelse eller blindhed
  • Personer med Huntingtons Sygdom
  • Personer med spiseforstyrrelse og psykisk lidelse
  • Børn og unge som har begået personfarlig eller anden alvorlig kriminalitet og har sociale problemer og/eller psykisk lidelse
  • Voksne med psykisk lidelse og samtidigt misbrug.

Undersøgelsens indhold og forløb

Social- og Boligstyrelsen sender 12. marts en mail med en invitation til at deltage i undersøgelsen med deadline for besvarelse den 5. april 2024 (Bemærk: Ændrede datoer). 

En uge efter udsendelsen af invitationen afholder vi et online informationsmøde, hvor man kan høre mere om undersøgelsen og dens formål. Der vil også være mulighed for at stille afklarende spørgsmål.

Undersøgelsen skal blandt andet belyse hvor mange borgere i målgruppen, det enkelte tilbud leverer indsatser til, medarbejdernes kompetencer og deres erfaring med at arbejde med målgruppen.

Hvis man ønsker at deltage i undersøgelsen og ikke modtager invitationen 12. marts, kan man skrive til tilsynogkoordination@sbst.dk og få tilsendt et link til spørgeskemaet.

Når perioden for besvarelse af spørgeskemaet er afsluttet, behandles de indkomne data. Alle respondenter kan forvente at modtage en tilbagemelding om undersøgelsens samlede resultater i tredje kvartal 2024.

Undersøgelsen var oprindeligt planlagt til at igangsættes sidst i februar 2024, og alle relevante tilbud modtog en mail med information om undersøgelsen den 21. februar. For at undgå sammenfald med andre undersøgelser blandt de samme tilbud, er undersøgelsen udskudt et par uger.

Spørgeskemaundersøgelse 2024

Proces for undersøgelsen

(Klik på billedet for stor version)

Download som PDF her

Den nationale koordinationsstruktur

Social- og Boligstyrelsen skal via den nationale koordinationsstruktur søge at forebygge, at der sker en uhensigtsmæssig afspecialisering på det mest specialiserede social- og specialundervisningsområde.

Læs mere om den nationale koordinationsstruktur og spørgeskemaundersøgelsen

Nyheden blev oprindeligt oprettet 7. februar 2024. Nyheden er opdateret og relanceret 29. februar 2024 med oplysning om ændrede frister. Red.