Tilsagnsmidler under ø-støtteordningen

02-02-2024

Nu er der fornyet mulighed for at søge om midler til etablering af almene boliger på småøerne og de 4 ø-kommuner.

Social- og Boligstyrelsen har uforbrugte midler fra annullerede projekter, som har opnået tilsagn om engangstilskud til etablering af almene boliger på de små øer og i de 4 ø-kommuner, jf. bekendtgørelse nr. 1064 af 28. juni 2022.

Det er derfor nu igen muligt at søge om midler til andre projekter, der sigter på at etablere almene boliger på småøerne og de 4 ø-kommuner.

Tildeling af tilsagn til nye projekter sker efter en prioriterede rækkefølge:

  1. Ansøgninger om etablering af almene familieboliger.

  2. Ansøgninger fra øer med det laveste antal almene boliger i forhold til det samlede antal husstande.

  3. Ansøgninger om etablering af almene boliger på øer, hvor der er venteliste til ledige boliger, eller hvor der på anden måde kan dokumenteres efterspørgsel efter boliger.

  4. I tilfælde af flere ansøgninger om etablering af almene boliger på samme ø vil der blive givet prioritet til den ansøgning, hvor der etableres flest almene familieboliger.

Tilsagn om engangstilskud til nedbringelse af anskaffelsessummen for almene boliger på småøerne og i de 4 ø-kommuner udgør 457.815 kr. (2023-prisneveau) pr. bolig.

Ansøgning om engangstilskud til etablering af almene boliger indsendes af kommunalbestyrelsen til Social-og Boligstyrelsen.

Ansøgninger skal indsendes elektronisk og ved anvendelse af det ansøgningsskema, som findes på Social- og Boligstyrelsens hjemmeside.

Styrelsen behandler indkomne ansøgninger ved udgangen af hvert kvartal.

Der er fortsat uforbrugte tilsagnsmidler til etablering af nye almene boliger på småøerne, i ø-kommunerne og i Bornholms Regionskommune i fonden for blandede byer.

Spørgsmål bedes rettes til Rita Morthorst Munk, chefkonsulent i Regulering og Tilsyn. 

Find ansøgningsskemaet for engangstilskud til etablering af almene boliger på småøerne og de 4 ø-kommuner her 

 

Kontakt

Rita Morthorst Munk
Chefkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her