Temaforløb om børneinddragelse for myndighedsområdet

05-03-2024

Vil du styrke inddragelsen af de børn og unge, du møder i dit arbejde? Videnscenter om børneinddragelse og udsatte børns liv gentager successen og tilbyder igen et gratis tre-dages temaforløb for rådgivere på børne- og ungeområdet. Forløbet holdes i april og juni 2024.

Barnets lov har skærpet fokus på børn og unges rettigheder, herunder retten til løbende inddragelse i alle dele af sagsbehandlingen, der vedrører barnet/den unge.

Vi ved fra forskning, at børn og unge gerne vil inddrages. Oplevelsen af at blive lyttet til og taget alvorligt har væsentlig betydning både for den enkeltes trivsel og udvikling og for udbyttet af de indsatser, der iværksættes.

I praksis er der dog mange dilemmaer forbundet med at inddrage børn og unge i egen sag.

For hvor går grænsen mellem at inddrage barnet og at lægge (for meget) ansvar på barnets skuldre? Hvordan informerer man børn og unge om komplicerede sagsgange og beslutningsprocedurer, som selv forældre og samarbejdspartnere kan have svært ved at forstå?

Den gode børneinddragelse trives godt i organisationer, der arbejder med et fælles børnesyn og et vedvarende fokus på, hvordan børneinddragelsen foldes ud i praksis. Opgaven kalder med andre ord på systematisk refleksion, forberedelse og opfølgning.

Forløb med afsæt i Lundys model

Videnscenter om børneinddragelse og udsatte børns liv udbyder et tre-dages temaforløb med fokus på at omsætte faglige refleksioner til faglig praksis. Formålet er at understøtte udvikling af en styrket børneinddragelse i myndighedsafdelinger.

Temaforløbet tager udgangspunkt i forskeren Laura Lundys model for børneinddragelse og består af:

  • Fagligt input fra Videnscenter om børneinddragelse og udsatte børns liv
  • Refleksioner fra deltagerne med udgangspunkt i egen praksis
  • Gruppearbejde og erfaringsudveksling med de andre deltagere
  • Hjemmearbejde i egen praksis med øje for, hvordan ny viden kan brede sig i organisationen.

Læs mere om Lundys model for børneinddragelse

Praktiske oplysninger

Temaforløbet er baseret på, at hovedparten af deltagerne har konkrete erfaringer med børneinddragelse. Derfor er den primære målgruppe børne- og ungerådgivere på myndighedsområdet. Der er plads til enkelte ledere og nøglepersoner. Øvrige optagelseskriterier fremgår af tilmeldingssiden.

Temaforløbet afholdes i Social- og Boligstyrelsens lokaler i Odense i form af to sammenhængende dage (25. + 26. april 2024) og en opfølgningsdag (7. juni 2024).

Forløbet er gratis for deltagerne.

Tilmelding og yderligere oplysninger 

Om videnscenteret

Videnscenter om børneinddragelse og udsatte børns liv skal bidrage til, at kommuner, regioner og andre aktører på det sociale område får redskaber og lettilgængelig viden, så de bedre kan inddrage og hjælpe udsatte og anbragte børn og unge og deres familier.

Videnscenteret er et samarbejde, der trækker på de forskellige kompetencer hos Social- og Boligstyrelsen, VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd og Børns Vilkår.

Et bredt flertal i Folketinget besluttede i 2020 at etablere videnscenteret.

Læs mere om videnscenteret

Kontakt

Ditte Bonnerup Jensen
Fuldmægtig

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her