Synliggør SSP-arbejdet i jeres kommune

20-03-2024

Gør jeres vigtige SSP-arbejde endnu tydeligere for politikere og samarbejdsparter med SSP-uddannelsens 4. modul: Social- og Boligstyrelsen tilbyder nu et nyt modul om strategisk og målrettet kommunikation i SSP-samarbejdet. Ansøgningsfrist: 12. april 2024.

SSP-samarbejdet er en grundsten i det kriminalpræventive arbejde. Men skal det fungere optimalt, er der brug for, at der lokalt er viden om indsatsen, og at den bakkes op af politikere og samarbejdsparter. 

Der har derfor været efterspørgsel på, at man som led i SSP-uddannelsen kan tilegne sig kompetencer og redskaber til at kommunikere virkningsfuldt om SSP-arbejdet til samarbejdsparter og netværk.

Social- og Boligstyrelsen lancerer på den baggrund nu et nyt, 4. modul i SSP-uddannelsen, der klæder SSP-konsulenter og koordinerende medarbejdere  på til at varetage denne opgave.  

To niveauer af kommunikation

Modulet har fokus på to niveauer af kommunikation:

  1. Det strategiske niveau: Den overordnede strategiske kommunikation om SSP-samarbejdet – dvs. hvordan du generelt kan arbejde med at øge kendskabet til SSP’s rolle, arbejdsopgaver og målsætninger i kommunen, så folk ved, hvornår og hvordan de skal involvere dig og andre SSP-medarbejdere i deres dialoger.
  2. Den målrettede kommunikation: Den målrettede kommunikationsindsats om konkrete enkeltelementer i SSP-indsatsen – dvs. hvordan kan du kommunikere proaktivt til samarbejdspartnere og skabe opbakning til den enkelte indsats.

Det praktiske

Modulet gennemføres over tre dage i hhv. april, maj og juni.

På den første dag afholdes et virtuelt møde, hvor både du og din leder skal prioritere at deltage. Derefter følger to fysiske undervisningsdage (Aarhus), som kun er for dig som medarbejder.

Der er tilmeldingsfrist 12. april 2024 kl. 12.

Læs mere om modul 4 og tilmeld dig

Hvis du vil vide mere

Social- og Boligstyrelsen udbyder en gratis SSP-uddannelse, der skal styrke en ensartethed og systematik i SSP-arbejdet tværs af kommuner og andre myndigheder. 

Aktuelt tilbyder vi - ud over det nye modul 4 - også to grundmoduler og modul 3 i SSP-uddannelsen i 2024.

Læs mere om modulerne

Alle moduler kan tages uafhængigt af hinanden.

Kontakt

Julie Møller-Høy Worm
Fuldmægtig

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her