Styrk samarbejdet mellem kommune og boform

21-02-2024

Samarbejdet mellem de sociale myndighedsafdelinger og § 110-boformerne er kommet endnu mere i fokus med den nye lovgivning på hjemløshedsområdet. Deltag i Social- og Boligstyrelsens gruppebaserede rådgivningsforløb for at styrke samarbejdet og indsatsen for borgerne. Hør mere på vores virtuelle informationsmøde den 4. marts 2024.

Kvalitet i indsatsen for borgere i hjemløshed forudsætter et godt og effektivt samarbejde mellem de kommunale myndigheder og boformerne. Med de nye lovændringer på hjemløshedsområdet, der trådte i kraft 1. oktober 2023 (se boks), er der kommet et større behov for et smidigt samarbejde, for at borgerne modtager en helhedsorienteret, recovery-orienteret og rehabiliterende indsats.

Social- og Boligstyrelsen tilbyder derfor et gratis rådgivningsforløb til sociale myndighedsafdelinger og § 110-boformer om det gode samarbejde.

Forløbet er gruppebaseret, så deltagere fra forskellige kommuner og boformer kan inspirere, netværke og dele erfaringer med hinanden.

Om forløbet

Gruppeforløbet fokuserer på arbejdsgange og samarbejde mellem den sociale myndighed og boform i forbindelse med optagelse på boformen, under opholdet og ved udskrivning.

Forløbet introducerer til de nye lovændringer og tager fagligt afsæt i Housing First-tilgangen og styrelsens anbefalinger på området.

Deltagerne kan forvente at få både viden, inspiration og konkrete redskaber med hjem. Derudover skal deltagerne afsætte tid til at arbejde med prøvehandlinger, der kan være med til at understøtte brugen af Housing First-tilgangen og styrke samarbejdet mellem borger, social myndighed og boform.

Rådgivningsforløbet varer et halvt år og indledes med et opstartsmøde den 6. maj 2024.

Læs mere om rådgivningsforløbet

Virtuelt informationsmøde den 4. marts

Overvejer I at deltage i det gruppebaserede forløb, og er I nysgerrige efter at høre mere, så deltag i vores virtuelle informationsmøde mandag den 4. marts klokken 11.00 – 12.00.

På informationsmødet fortæller vi mere om rådgivningsforløbets indhold og rammer samt forventninger til deltagelse og udbytte. Der er desuden mulighed for at stille spørgsmål til sidst på mødet.

Tilmeld dig informationsmødet via NemTilmeld 

Ny lovgivning pr 1. oktober 2023

Ændringer i bl.a. serviceloven og lov om almene boliger medfører en markant omlægning af indsatsen mod hjemløshed. Ændringerne, der understøtter udbredelsen af Housing First, skal bidrage til at reducere antallet af borgere i hjemløshed væsentligt og gøre op med langvarig hjemløshed.

Læs på sbst.dk om lovændringerne

Se lovændringerne på Retsinformation

Kontakt

Karen Margrethe Plougmann Korsholm
Specialkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her